• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Domov dôchodcov

Hodnotenie používateľov: 2 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

"Môj domov" Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb

P.O.Hviezdoslava č.66, 955 01 Topoľčany
prevádzka Prašice

Domov dôchodcovV roku 2006 oslávil Domov dôchodcov a Domov sociálnych služieb desiate výročie svojho založenia. Riaditeľkou od vzniku až do júna roku 2008 bola Oľga Miháliková. Objekt zariadenia má 11 dvojposteľových izieb, spoločenské miestnosti, sociálno-hygienické a prevádzkové priestory. Zariadenie spĺňa požiadavky na poskytovanie kvalitných služieb počas celého roka dôchodcom, ktorí nemajú možnosť dožiť v domácom prostredí.

Od 1.apríla 2008 rozhodnutím Nitrianskeho samosprávneho kraja sa Domov dôchodcov a domov sociálnych služieb Prašice stal súčasťou novovzniknutej organizácie „Môj domov“ Spojený domov dôchodcov a domov sociálnych služieb, P.O.Hviezdoslava č.66, v Topoľčanoch. Riaditeľkou zariadenia sa stala Ing.Viera Bútorová. Kapacita zariadenia zostáva nezmenená, je poskytované ubytovanie 22 klientom, ktorí využívajú zdravotnú a sociálnu starostlivosť. Momentálne je v zariadení ubytovaných 16 žien a 6 mužov. Od januára 2009 platí zákon č.448/2008 o sociálnych službách , ktorý mení podmienky prijatia resp. zaradenie do poradovníka . O posúdení odkázanosti na sociálnu starostlivosť rozhoduje posudková komisia Nitrianskeho samosprávneho kraja. Na základe tohto posudku je žiadateľ zaradený do poradovníka a to buď do časti DD alebo DSS. Od otvorenia zariadenia prešlo už zariadením 80 klientov – 54 žien a 26 mužov. Vekový priemer umiestnených je 78 rokov. Klientelu zariadenia tvoria obyvatelia Prašíc a priľahlých obcí. Do zariadenia prišli z rôznych dôvodov. Prevažne sú to zdravotné dôvody, keď sa o chorého človeka rodinní príslušníci nemôžu postarať z dôvodu pracovnej vyťaženosti, alebo sú to osamelí ľudia, o ktorých sa nemá kto postarať.

Obyvateľom zariadenia sa poskytuje komplexná starostlivosť, majú možnosť využiť i nadštandardné služby. Zariadenie podľa potreby navštevuje kaderníčka a pedikérka. Zdravotnú starostlivosť zabezpečuje šesť zdravotných sestier a jedna sanitárka v spolupráci s obvodným lekárom.

Hygienu priestorov ako aj osobného ošatenia klientov zabezpečujú 2 pracovné sily, o úpravu a údržbu interiéru a exteriéru objektu DD a DSS sa stará 1 zamestnanec za aktívnej pomoci niektorých klientov. Ekonomický úsek sa presunul do Topoľčian . Sociálnu agendu a starostlivosť zabezpečuje sociálna pracovníčka. Celkom v zariadení pracuje 11 zamestnancov. Stravovanie obyvateľov a zamestnancov je zabezpečené prostredníctvom školskej jedálne pri MŠ, ktorá pripravuje racionálnu i diabetickú stravu. Okrem stravovania obyvatelia zariadenia hradia ubytovanie a zaopatrenie v zmysle platných zákonných ustanovení. Obyvatelia majú založené účty v Poštovej banke, z ktorých si hradia úhrady za pobyt a zvyšok im zostáva na účtoch . Poštová doručovateľka im nosí každý mesiac sumu, ktorú si sami určili, na bežné výdavky. Život v zariadení sa riadi domácim poriadkom, ktorý sú povinní klienti v zariadení rešpektovať, pričom denný program si klienti rozdelia podľa vlastného uváženia. Väčšinou využívajú voľný čas na prechádzky po okolí, návštevu kostola a na rôzne voľnočasové aktivity, ktoré pre nich zariadenie pripravuje. Dôchodcovia počas teplých dní radi relaxujú v pekne upravenom priľahlom parčíku. Domov dôchodcovOsobitne je treba pochváliť snahu niektorých klientov, ktorí sa radi venujú od jari do neskorej jesene úprave kvetinových hriadok. Spojením s novým a väčším zariadením je viac možností poznávacích výletov po celom Slovensku. Navštevujeme termálne kúpaliská, kultúrne pamiatky a športové podujatia. Snahou kolektívu zamestnancov „MD“ Spojený DD a DSS v Prašiciach je vytvoriť pre starkých také podmienky, aby sa cítili v našom zariadení čo najpríjemnejšie.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov