• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

Kostol sv. Jakuba

Hodnotenie používateľov: 5 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívneHviezdy sú aktívne
 

Rímsko-katolícky Kostol sv. Jakuba bol pôvodne postavený v gotickom slohu, v rokoch 1758 – 1760 bol upravený do barokového slohu a v roku 1820 opravovaný.

Je zaklenutý pruskou klenbou a medziklenbovými pásmi, ktoré dosadajú na vtiahnuté piliere s pilastrami. Bočná loď je na hlavnú pripojená polkruhovými arkádami, na prízemí má rovný strop a na poschodí valenú klenbu. V západnej časti hlavnej lode je murovaný chór. Fasády sú členené pilastrami a v nárožiach lizénami. Veža je situovaná na strednú os priečelia, členená je nárožnými pilastrami a zakončená polygonálnou ihlanovou strechou.

Hlavný oltár sv. Jakuba je klasicistický, pochádza z konca 18.storočia, v 20.storočí bol doplnený predstavanou manzou. V pozadí stojí stĺpová a pilastrová architektúra, ktorá zviera oltárny obraz sv. Jakuba. Bočný oltár Panny Márie je z 19. storočia, oproti nemu je oltár Božského srdca. Baroková monštrancia z 2. polovice 18. storočia má tepaný dekor. Zvon pochádza z roku 1800.

Rozsiahla renovácia celého kostola a zároveň prístavba oratória sa vykonala roku 1926 na podnet vtedajšieho farára Alojza Hrdličku. Bola opravená veža, osadené vežové hodiny, ktoré zhotovil sám farár, celý kostol dostal novú omietku a zvnútra bol vymaľovaný. Organ bol opravený a zväčšený o dva registre, bola zakúpená nová kazateľňa a svätostánok na hlavný oltár. Na obnovu kostola finančne prispel aj jeho patrón, barón Leo Haupt-Stummer.

Po roku 1935 bol pôvodne jednoloďový priestor s polkruhovým uzáverom presbytéria s pristavanou sakristiou a nad ňou s oratóriom a predstavanou vežou zmenený na dvojloďový.

Ďalšie opravy kostola sa vykonali až po II. svetovej vojne. Pretože veža nemala bleskozvod, udrel do nej dvakrát po sebe blesk (1945, 1946) a spôsobil veľké škody – zhodil kríž a rozštiepil vrchný murovaný hranol. Na veži bola vtedy vymenená krytina a osadený bleskozvod. Areál kostola bol od ulice ohradený betónovým múrom. Všetky murárske práce viedol majster Protaz Šimko z Prašíc.

Roku 1948 bola do kostola zavedená elektrika, o rok neskôr bol celý vymaľovaný. Po tejto oprave kostol znovu vysvätil trnavský biskup Ambróz Lazík, pri príležitosti konania birmovky v Prašiciach na jeseň roku 1949.

Roku 1953 bola do betónového múra pri kostole osadená kovová ohrada, ktorú vyhotovil majster kováč Ľudovít Grežďo z Velušoviec. Roku 1967 bola veža znovu opravená a bratia František a Albín Palušovci ju pokryli medeným plechom. Boli vymenené vežové hodiny, nové montoval majster Rudolf Vesecký z Prahy, ktorý po vojne opravoval aj Pražský orloj na veži Staromestskej radnice. Drevený kríž na veži bol nahradený antikorovým. Na týchto opravách mal veľkú zásluhu vtedajší farár František Ralbovský, ktorý všetky práce organizoval.

V rokoch 1991 – 1994 sa zásluhou farára Štefana Kováča nepretržite pracovalo na obnove kostola. Najskôr sa urobila generálna oprava interiéru. K najväčším zmenám patrí odstránenie starého dreveného obkladu stien, výmena elektroinštalácie a nahradenie nevhodného žiarivkového osvetlenia krištáľovými lustrami. Po generálnej oprave veže a fasády kostola bol na severnú stranu veže osadený erb obce z umelého kameňa, ktorý vyhotovil majster Chmelár z Piešťan. Opravený kostol vysvätil 31.7.1994 topoľčiansky kanonik Dr. Ladislav Dorušák.

V roku 1997 bol pri Kostole sv. Jakuba vybudovaný Vonkajší oltár sv. Cyrila a Metoda pri príležitosti vysviacky novokňaza Pavla Kobidu.

 

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov