• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Archív VZN

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Súbory na stiahnutie:

 

Pozn.: pre správne prezeranie dokumentov potrebujete mať na svojom počítači aktualizovanú verziu pdf prehliadača, stiahnuť si ju môžete tu:

VZN 7- 2014 zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku

Všeobecne záväzné nariadenie č. 1/2020, ktorým sa mení a dopĺňa Všeobecne záväzné nariadenie č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení v znení neskorších zmien a doplnkov.

VZN č. 4/2019 o určení výšky finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a žiaka v školskom zariadení

Dodatok č. 1 k VZN č. 3-2018 o určovaní podmienok na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstva odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

VZN 3-2018 o podmienkach na odvádzanie odpadových vôd verejnou kanalizáciou a množstvo odvádzaných odpadových vôd v obci Prašice

VZN 5-2017 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 4-2017 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov

Dodatok č. 1 k VZN 5-2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Dodatok č.2 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice.

Dodatok č.3 k VZN 5 - 2015 o určení výšky finančných príspevkov v školách a školských zariadeniach zriadených Obcou Prašice

Všeobecne záväzné nariadenie Obce Prašice č. 6/2017 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia, zriadených na území Obce Prašice

VZN 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Dodatok č. 1 k VZN č 6-2015 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 2-2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území obce Prašice

VZN 7 - 2015 o určení podrobnosti financovania a výšky finančných prostriedkov určených na mzdy a prevádzku na dieťa materskej školy a dieťa školského zariadenia

VZN 11-2014 o miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

VZN 3-2014 o poskytovaní opatrovateľskej služby

VZN 2-2014 o nakladani s odpadmi

VZN 4/2012 o držaní psov na území Obce Prašice

VZN 3/2012 o spoplatňovaní malých zdrojov znečisťovania ovzdušia

Pravidlá kontrolnej cinnosti v obci Prašice

Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2011

Dodatok č. 1 k VZN č. 11/2011

9/2011 - Štatút rekreačnej oblasti Duchonka

Dodatok č. 1 k VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

VZN č. 7/2011 o dani z nehnuteľnosti

10/2011 - Zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku Obce Prašice

11/2011 - o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy na dieťa materskej školy a školských zariadení so sídlom na území obce Prašice

VZN 3-2011 o chove a držaní zvierat.pdf

1/2011 - VZN o stočnom

VZN č. 7/2010 o poskytovaní opatrovateľskej služby a spôsobe určenia a výške úhrady

VZN č. 3/2009 Prevádzkový poriadok Multifunkčného ihriska

VZN č. 1-2008 o podmienkach prideľovania bytov vo vlastníctve obce Prašice
Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov