• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 12.30 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obed: podnelok - štvrtok 11.30 hod. - 12.00 hod.

ZUŠ Prašice

Hodnotenie používateľov: 1 / 5

Hviezdy sú aktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

ZUŠ sa nachádza v priestoroch zdravotníckeho strediska

Základná umelecká škola je v obci zriadená od roku 1987 ako pobočka ZUŠ Ladislava Mokrého v Topoľčanoch a začínala v priestoroch ZŠ v Prašiciach. Na začiatku svojej existencie mala iba jedno oddelenie, a to akordeónové. Prvé roky tohto oddelenia zaznamenali značný úspech, pretože o štúdium bol veľký záujem mladých ľudí. Školu vtedy navštevovalo 25 žiakov. Hru na akordeón od začiatku do konca školského roku 2009/2010 viedla p. Jarmila Jarošová. Od septembra 2010 ju vystriedali p. Zita Slávičková a p. Jarmila Medeková.

Okrem praktických vyučovacích hodín v škole sa vyučuje i raz do týždňa hodina hudobnej teórie. ZUŠ sa počas svojho pôsobenia v obci sťahovala štyrikrát a v súčasnosti má už niekoľko rokov pôsobisko v priestoroch Zdravotníckeho strediska. Na fungovaní tejto pobočky má zásluhu aj Obecný úrad Prašice, ktorý tieto priestory poskytuje zdarma a ZUŠ vychádza vždy v ústrety.

Počas týchto rokov svojej existencie škola prešla mnohými zmenami. Neskôr sa vytvorilo i klavírne oddelenie, ktoré navštevovalo 14 detí a ako pedagogička v ňom prvé dva roky pôsobila p. Gregorová z Jacoviec a potom ju vystriedala p. Stritzová z Topoľčian. Pred ôsmimi rokmi však klavírne oddelenie zaniklo z dôvodu nedostatku žiakov. Avšak postupom času ubudli žiaci i z akordeónového oddelenia , preto teraz v tomto oddelení prevažujú žiaci hrajúci na elektronické klávesy (keyboard).

V škoskom roku 2008/2009 navštevovalo školu 13 žiakov, z čoho je 12 žiakov na klávesy a 1 na akordeón.Dvaja z úspešných absolventov: Vierka Miková a Martin Bajzík

Počas celých 22 rokov pôsobenia ZUŠ v obci hudobné pedagogičky odviedli veľký kus práce, najmä čo sa týka prínosu kultúry. Za toto obdobie hudobnú školu opustilo 27 úspešných absolventov. Škola sa okrem toho pravidelne zapája do všetkých kultúrnych podujatí, ktoré usporadúva obec pod vedením OcÚ Prašice. Žiaci pripravujú i vlastné koncerty pre rodičov, vianočné koncerty pre všetkých občanov v Kostole sv. Jakuba v Prašiciach, taktiež pravidelne vystupujú so svojím vianočným programom i v Domove dôchodcov a pripravujú hudobný program i pre deti v MŠ.Silvia Dřízhalová pri vystúpení v programe „Ďeň matiek“ v r. 2009

Deti sa zúčastňujú aj školských súťaží v Topoľčanoch, ďalej interných aj verejných koncertov, ktoré usporadúva škola.

Po obdobie svojho pôsobenia škola prešla zmenami aj vďaka času, ktorý medzitým uplynul. Dnes je doba techniky a počítačov a podľa slov p. Jarošovej, dnešné deti už nemajú také zanietenie, nadšenie a zodpovednosť voči nástroju, ktorému sa venujú, ako mali deti pred mnohými rokmi, ale i napriek tomu sa škola snaží všetkým svojím poslucháčom vštepovať cit a lásku k hudobnému umeniu a prispievať ku krajšiemu a veselšiemu životu Prašíc.


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov