• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2011

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov zmluvy / Zmluvná strana / Predmet zmluvy  Dátum uzatvorenia zmluvy  Dátum uverejnenia zmluvy
1. Zmluva č. 1/2011 14.1.2011 17.1.2011
Zmluvná strana: Peter Duchoslav, Prašice
Predmet zmluvy:  Prenájom nebytových priestorov
2. Zmluva č. 2/2011 31.1.2011 12.2.2011
Zmluvná strana: Bc. Martin Režo a Jana Režová, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytových priestorov
3. Zmluva č. 3/2011 31.1.2011 12.2.2011
Zmluvná strana: Iveta Tomková a Ľubomír Čapko, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytových priestorov
4. Zmluva č. 4/2011 31.1.2011 12.2.2011
Zmluvná strana: Tomáš Tomka a Jana Popardovská, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytových priestorov
5. Zmluva č. 5/2011 9.2.2011 10.2.2011
Zmluvná strana: Ján Arpáš, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
6. Zmluva č. 6/2011 9.2.2011 10.2.2011
Zmluvná strana: Štefánia Vulganová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
7. Zmluva č. 7/2011 9.2.2011 10.2.201
Zmluvná strana: Milan Kutiš, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
8. Zmluva č. 8/2011 9.2.2011 10.2.2011
Zmluvná strana: Mgr. Zuzana Valašková
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
9. Zmluva č. 9/2011 9.2.2011 10.2.2011
Zmluvná strana: Renáta Poláková, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
10. Zmluva č. 10/2011 9.2.2011 10.2.2011
Zmluvná strana: Július Valášek, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
11. Zmluva č.11/2011 15.2.2011 16.2.2011
Zmluvná strana: Dana Hermanová, Dvorany nad Nitrou
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
12. Zmluva č. 50068 1.1.2011 3.1.2011
Zmluvná strana: Borina Ekos s.r.o., Livinské Opatovce
Predmet zmluvy:  zneškodňovanie odpadov
13. Dohoda č. 2/§50i/2011/NP1-2/c 24.1.2011 25.1.2011
Zmluvná strana: ÚPSVaR, Topoľčany
Predmet zmluvy:  poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
14. Dohoda č. 22/§51/2011 14.2.2011 15.2.2011
Zmluvná strana: ÚPSVaR, Topoľčany
Predmet zmluvy:  zabezpečenie podmienok vykonávania abs. Praxe
15. Kúpna zmluva č. 1  28.1.2011 1.2.2011
Zmluvná strana: Ľubomír Stolár a manž. Margita, Bratislava
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
16. Zmluva o prenájme KD č. 1/2011  19.1.2011 21.1.2011
Zmluvná strana: KK Prašice, OFK Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
17. Zmluva o prenájme KD č. 2/2011 21.1.2011 24.1.2011
Zmluvná strana: Ľubomír Grznár, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
18. Zmluva o prenájme KD č. 3/2011 11.2.2011 14.2.2011
Zmluvná strana: PZ Brezina, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
19. Zmluva o prenájme KD č. 4/2011 22.2.2011 24.2.2011
Zmluvná strana: KK Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
20. Zmluva o prenájme motorového vozidla 1.2.2011 4.2.2011
Zmluvná strana: Michal Janček, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom cisternového nákladného automobilu
21. Zmluva o prenájme KD č. 5/2011 1.3.2011 2.3.2011
Zmluvná strana: firma Matulík, Turzovka
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
22. Zmluva č. 2011001 1.1.2011 5.1.2011
Zmluvná strana: Obč. združenie SPOKOJNOSŤ, Topoľčany
Predmet zmluvy:  zabezpečenie poskytovania opatrovateľskej služby
23. Zmluva o prenájme KD č. 6/2011 11.3.2011 14.3.2011
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
24. Kúpna zmluva  č. 2 11.3.2011 14.3.2011
Zmluvná strana: Rastislav Hrdlica a manž. Svetlana, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
25. Zmluva o poskytovaní služieb 7.2.2011 9.2.2011
Zmluvná strana: SAMNET, Zlaté Moravce
Predmet zmluvy:  poskytovanie inf. o grantových projektoch
26. Kúpna zmluva č. 3 11.3.2011 14.3.2011
Zmluvná strana: Vladimír Dubný a manž. Jarmila, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
27. Kúpna zmluva č. 4 18.3.2011 21.3.2011
Zmluvná strana: Andrej Gábriš, Topoľčany
Predmet zmluvy:  odpredaj motorového vozidla ŠKODA FABIA, Ev.č. TO 680 AX
28. Kúpna zmluva č. 5 18.3.2011 21.3.2011
Zmluvná strana: Marián Chudý, Dolné Chlebany
Predmet zmluvy:  odpredaj motorového vozidla ŠKODA FABIA, Ev.č. TO 877 AK
29. Kúpna zmluva č. 6 18.3.2011 21.3.2011
Zmluvná strana: Anton Kudrík, Piešťany
Predmet zmluvy:  predaj motorového vozidla IFA L60
30. Zmluva č. 1/2011/OFK 12.1.2011 13.1.2011
Zmluvná strana: OFK Prašice
Predmet zmluvy:  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
31. Zmluva č. 2/2011/Kynolog. klub 12.2.2011 13.1.2011
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy:  poskytnutie dotácie z rozpočtu obce
32. Zmluva č. 12/2011 14.3.2011 16.3.2011
Zmluvná strana: Patrik Ondrejka, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
33. Zmluva o dielo č. 01/2011 25.3.2011 28.3.2011
Zmluvná strana: AQUAViTA PLUS, spol. s r.o., Žarnovica
Predmet zmluvy:  Prevádzkovanie ČOV
34. Dodatok č. 1 k Dohode č. 22/§51/2011 31.3.2011 1.4.2011
Zmluvná strana: ÚPSVaR, Topoľčany
Predmet zmluvy:  zabezpečenie podmienok vykonávania abs. praxe
35. Zmluva o prenájme KD č. 7/2011 7.4.2011 8.4.2011
Zmluvná strana: Združenie bývalých urbárnikov, PS Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
36. Kúpna zmluva č. 7 1.4.2011 4.4.2011
Zmluvná strana: Regína Štefkovičová, Prašice
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
37. Zmluva o prenájme KD č. 8/2011 13.4.2011 14.4.2011
Zmluvná strana: Firma MEKKA, Komárno
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
38. Zmluva o prenájme KD č. 9/2011 14.4.2011 15.4.2011
Zmluvná strana: ZŠsMŠ, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
39. Nájomná zmluva č. 13/2011 14.4.2011 15.4.2011
Zmluvná strana: Žochár moto team, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku a soc. Zariadení
40. Kúpna zmluva č. 8 18.4.2011 19.4.2011
Zmluvná strana: Marta Kotercová, Ing. Miloš Koterec, Ing. Tatiana Bohmová, Partizánske
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
41. Zmluva o prenájme KD č. 10/2011 20.4.2011 21.4.2011
Zmluvná strana: ZŠsMŠ, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
42. Zmluva o prenájme KD č. 11/2011 27.4.2011 28.4.2011
Zmluvná strana: Čechutý Miroslav, Čadca
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
43. Dodatok č. 1 k 09-AP-001 20.4.2011 21.4.2011
Zmluvná strana: EUFC, Bratislava
Predmet zmluvy:  poskytovanie poradenských služieb
44. Zmluva o prenájme KD č. 12/2011 3.5.2011 4.5.2011
Zmluvná strana: Firma Matulík, Turzovka
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
45. Kúpna zmluva č. 9 4.5.2011 5.5.2011
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
46. Zmluva č. 24/2011 28.4.2011 2.5.2011
Zmluvná strana: Skládka kom. odpadu s.r.o., Bojná
Predmet zmluvy:  odber a zneškodnenie odpadu skládkovaním
47. Nájomná zmluva č. 14/2011 26.5.2011 30.5.2011
Zmluvná strana: Iveta Duchoslavová, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom nebybových priestorov
48. Zmluva o prenájme KD č. 13/2011 27.5.2011 30.5.2011
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy:  prenájom priestorov KD Prašice
49. Kúpna zmluva č. 10 27.5.2011 30.5.2011
Zmluvná strana: Stanislav Illáš a manž., Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
50. Kúpna zmluva č. 11 1.6.2011 3.6.2011
Zmluvná strana: J. Bistáková, Sokolovce a Mgr. F. Kočiš, Piešťany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
51. Kúpna zmluva č. 12 1.6.2011 3.6.2011
Zmluvná strana: Vladimír Bizoň, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
52. Nájomná zmluva č. 15 13.6.2011 15.6.2011
Zmluvná strana: Miroslav Zima, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
53. Nájomná zmluva č. 16 13.6.2011 15.6.2011
Zmluvná strana: Ivan Lacika, Kopčany
Predmet zmluvy:  prenájom tenisových kurtov
54. Zmluva o prenájme KD č. 15/2011 16.6.2011 17.6.2011
Zmluvná strana: ZŠsMŠ, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
55. Kúpna zmluva č. 13 24.6.2011 27.6.2011
Zmluvná strana: Peter Novotný, Prašice
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
56. Zmluva o prenájme KD č. 16/2011 24.6.2011 27.6.2011
Zmluvná strana: PZ Brezina, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
57. Zmluva o prenájme KD č. 17/2011 29.6.2011 29.6.2011
Zmluvná strana: firma Matulík, Čadca
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
58. Nájomná zmluva č. 17/2011 30.4.2011 11.7.2011
Zmluvná strana: Daniela Orelová, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytových priestorov
59. Nájomná zmluva č. 18/2011 20.6.2011 11.7.2011
Zmluvná strana: Róbert Sitkey, Tovarníky
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
60. Kúpna zmluva č. 14 8.7.2011 11.7.2011
Zmluvná strana: Ing. Jozef Kotleba a manž. Jana Kotlebová, PhDr. Katarína Čakajdová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
61. Zmluva o prenájme KD č. 18/2011 12.7.2011 13.7.2011
Zmluvná strana: Firma MEKKA, Komárno
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
62. Zmluva o prenájme KD č. 19/2011 22.7.2011 25.7.2011
Zmluvná strana: OFK, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
63. Zmluva o dielo č. 2/2011 22.7.2011 25.7.2011
Zmluvná strana: Alexandra Bangová, Bratislava
Predmet zmluvy:  vystúpenie speváka Mariana Banga
64. Dodatok č. 2 k mandátnej zmluve 27.7.2011 28.7.2011
Zmluvná strana: Zdenek Hrubý, Topoľčany
Predmet zmluvy:  výkon stavebného dozoru
65. Kúpna zmluva č. 15 27.7.2011 3.8.2011
Zmluvná strana: Marian Daniška, Topoľčany
Predmet zmluvy:  Predaj pozemku
66. Nájomná zmluva č. 19/2011 22.7.2011 1.8.2011
Zmluvná strana: Erik Okša, Lucia Zrebná
Predmet zmluvy:  Prenájom bytových priestorov
67. Nájomná zmluva č. 20/2011 1.6.2011 15.6.2011
Zmluvná strana: Katarína Trenčanská
Predmet zmluvy:  Prenájom nebytových priestorov
68. Zmluva o dielo č. 3/2011 6.6.2011 10.6.2011
Zmluvná strana: VOTEP s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Predmet zmluvy:  rozšírenie plynofikácie v obci
69. Zmluva o prenájme KD č. 20/2011 16.8.2011 17.8.2011
Zmluvná strana: Daniela Balážová, Prašice
Predmet zmluvy:  Prenájom KD Prašice
70. Zmluva č. JS/2011/M/01773/ES 2.8.2011 17.8.2011
Zmluvná strana: JOHNNY SERVIS s.r.o., Gajary
Predmet zmluvy:  prenájom WC
71. Kúpna zmluva č. 16 11.8.2011 18.8.2011
Zmluvná strana: Pavol Mišenka, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
72. Kúpna zmluva č. 17 5.8.2011 17.8.2011
Zmluvná strana: Peter Štrba a manž. Janka, Hlohovec
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
73. Kúpna zmluva č. 18 8.8.2011 17.8.2011
Zmluvná strana: Milan Pekárek, Nitr. Streda a Regína Štefkovičová, Prašice
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
74. Zmluva o vkladovom účte 22.8.2011 23.8.2011
Zmluvná strana: Dexia banka a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy:  zriadenie účtu
75. Zmluva o prenájme KD č. 21/2011 8.9.2011 9.9.2011
Zmluvná strana: firma OHRADKA, Skalité
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
76. Zmluva o prenájme KD č. 22/2011 14.9.2011 16.9.2011
Zmluvná strana: Mária Janečková, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
77. Dodatok č. 2 k 09-AP-001 30.5.2011 30.5.2011
Zmluvná strana: EUFC, Bratislava
Predmet zmluvy:  poskytovanie poradenských služieb
78. Dodatok č. 3 k 09-AP-001 19.9.2011 19.9.2011
Zmluvná strana: EUFC, Bratislava
Predmet zmluvy:  poskytovanie poradenských služieb
79. Zmluva o prenájme KD č. 23/2011 26.9.2011 26.9.2011
Zmluvná strana: Firma MEKKA, Komárno
Predmet zmluvy:  prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €
80. Zmluva o prenájme pozemku č. 23/2011 14.9.2011 16.9.2011
Zmluvná strana: Peter Urbanic, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 140,00 €
81. Nájomná zmluva č. 21/2011 11.8.2011 12.8.2011
Zmluvná strana: MED-DREAM PLUS s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 363,00 €
82. Kúpna zmluva č. 19/2011 28.9.2011 29.9.2011
Zmluvná strana: Tibor Horn a manž. Ľudmila Hornová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 518,00 €
83. Nájomná zmluva č. 22/2011 30.9.2011 3.10.2011
Zmluvná strana: Peter Lacika, Topoľčany
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 2990,00 €
84. Kúpna zmluva č. 20/2011 5.10.2011 13.10.2011
Zmluvná strana: Jozef Szabo a Helena Szabová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 2 604,00 €
85. Kúpna zmluva č. 21/2011 5.10.2011 13.10.2011
Zmluvná strana: Ľudovít Síleš a Mária Sílešová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 393,00 €
86. Kúpna zmluva č. 22/2011 10.10.2011 17.10.2011
Zmluvná strana: Vladimír Dubný a Jarmila Dubná, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 477,00 €
87. Kúpna zmluva č. 23/2011 10.10.2011 19.10.2011
Zmluvná strana: Zemědělské družstvo Bzová, Krhov
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 2 620,00 €
88. Kúpna zmluva č. 24/2011 19.10.2011 20.10.2011
Zmluvná strana: Ing. Vladimír Kozmál a MUDr. Mária Kozmálová, Bratislava
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 2 646,00 €
89. Kúpna zmluva č. 25/2011 25.10.2011 26.10.2011
Zmluvná strana: Ing. Ivan Chudý, Topoľčany a Marianna Chudá, Urmince
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 168,00 €
90. Nájomná zmluva č. 24/2011 17.10.2011 17.10.2011
Zmluvná strana: Poľovnícke združenie Brezina, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €
91. Zmluva o prenájme KD č. 24/2011 2.11.2011 3.11.2011
Zmluvná strana: Jozef Šimon ml., Prašice
Predmet zmluvy:  Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 49,78 €
92. Zmluva o prenájme KD č. 25/2011 16.10.2011 18.10.2011
Zmluvná strana: Firma Matulík, Turzovka
Predmet zmluvy:  Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €
93. Zmluva o prenájme KD č. 26/2011 1.12.2011 1.12.2011
Zmluvná strana: Firma OHRADKA, Skalité
Predmet zmluvy:  Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €
94. Zmluva o prenájme pozemku č. 25/2011 28.11.2011 28.11.2011
Zmluvná strana: MG INVEST DEVELOPMENT s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy:  Prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €
95. Kúpna zmluva č. 26/2011 7.12.2011 7.12.2011
Zmluvná strana: Ján Košík a manž. Jozefína Košíková, Veľké Ripňany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 2 807,00 €
96. Kúpna zmluva č. 27/2011 7.12.2011 7.12.2011
Zmluvná strana: Vladimír Humaj a manž. Anna Humajová, Tovarníky
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 890,00 €
97. Zmluva o prenájme KD č. 27/2011 20.12.2011 20.12.2011
Zmluvná strana: Firma MATULÍK, Turzovka
Predmet zmluvy:  Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €
98. Kúpna zmluva č. 28/2011 16.12.2011 22.12.2011
Zmluvná strana: Milan Kutiš a Anna Dalimanová, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 4 648,00 €
99. Kúpna zmluva č. 29/2011 16.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Ján Štrbavý a manž. Oľga, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 827,00 €
100. Kúpna zmluva č. 30/2011 16.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Libuša Poláková
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 820,00 €
101. Kúpna zmluva č. 31/2011 16.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Bc. Bohumír Donoval a manž. Katarína, Ludanice
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 680,00 €
102. Kúpna zmluva č. 32/2011 16.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Jozef Petráš a manž. Ľudmila, Veľké Bedzany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 400,00 €
103. Kúpna zmluva č. 33/2011 19.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Peter Dovičin a manž. Zdenka, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €
104. Kúpna zmluva č. 34/2011 29.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Ján Arpáš a manž. Silvia, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 624,00 €
105. Kúpna zmluva č. 35/2011 29.12.2011 29.12.2011
Zmluvná strana: Ing. Anton Gašparík a manž. Mária, Topoľčany
Predmet zmluvy:  predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 246,00 €
106. Nájomná zmluva č.26/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Michal Michalka a manž. Sylvia, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
107. Nájomná zmluva č.27/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Pavol Pikna a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
108. Nájomná zmluva č.28/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Peter Vančo, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
109. Nájomná zmluva č.29/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Alena Hubinská a manž. Miroslav, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
110. Nájomná zmluva č.30/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Tomáš Naňo a manž. Michaela, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
111. Nájomná zmluva č.31/2011 30.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Katarína Sedlárová a manž. Richard, Prašice
Predmet zmluvy:  prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy: 1 896,00 €
112. Kúpna zmluva č. U888/2011 5.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: inf. Systém URBIS
Cena predmetu zmluvy: 2 281,00 €
113. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. 02/2010 29.12.2011 30.12.2011
Zmluvná strana: Hydro Topoľčany s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: Zmena termínu ukončenia diela
Cena predmetu zmluvy:

 

 

 

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov