• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 13.00 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2012

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

133. Opakovaná zmluva o nájme bytu č. 46/2012 30.12.2012 31.12.2012
Zmluvná strana: Stanislav Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom bytu č. 1.B
Cena predmetu zmluvy: 619,80 €

132. Opakovaná zmluva o nájme bytu č. 45/2012 30.12.2012 31.12.2012
Zmluvná strana: Iveta Tomková a Ľubomír Čapko, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom bytu č. 6.A
Cena predmetu zmluvy: 1 401,72 €

131. Dodatok č. 2 k Zmluve o dielo č. 02/2010 15.10.2012 16.10.2012
Zmluvná strana: Hydro Topoľčany s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: Zmeny osadenia čerpacích staníc
Cena predmetu zmluvy: -

130. Zmluva o poskytnuti bezneho transferu 27.12.2012 28.12.2012
Zmluvná strana: Obec Velušovce
Predmet zmluvy: preprava žiakov ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: -

129. Kupna zmluva c. 41/2012 18.12.2012 18.12.2012
Zmluvná strana: Elena Beňová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3986/9 diel 1
Cena predmetu zmluvy: 8 960,00 €

128. Zmluva o prenájme pozemku c. 44/2012 18.12.2012 18.12.2012
Zmluvná strana: Jozef Janega, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, parc. Č. 3888/8
Cena predmetu zmluvy: 73,50 €

127. Zmluva o dielo 14.11.2012 14.11.2012
Zmluvná strana: VODNÉ STAVBY, spol. s r.o., Piešťany
Predmet zmluvy: modernizácia verejného osvetlenia
Cena predmetu zmluvy: 19 823,00 €

126. Zmluva o dielo 12.11.2012 12.11.2012
Zmluvná strana: VODNÉ STAVBY, spol. s r.o., Piešťany
Predmet zmluvy: modernizácia verejného osvetlenia
Cena predmetu zmluvy: 17 751,00 €

125. Kupna zmuva c. 40/2012 17.12.2012 17.12.2012
Zmluvná strana: Milan Filipeje a manž. Marta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 2582/38
Cena predmetu zmluvy: 441,00 €

124. Zmluva o poskytnuti bezneho transferu z rozpoctu obce 15.10.2012 16.10.2012
Zmluvná strana: Obec Závada
Predmet zmluvy: preprava žiakov ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: -

123. Zmluva o oskytnuti dotacie z rozpoctovej rezervy predsedu vlady SR 21.11.2012 22.11.2012
Zmluvná strana: Úrad vlády SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 15 000,00 €

122. Zmluva o poskytnutí bežného transferu 15.10.2012 16.10.2012
Zmluvná strana: Obec Podhradie
Predmet zmluvy: preprava žiakov ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: -

121. Kupna zmluva c. 39/2012 5.12.2012 5.12.2012
Zmluvná strana: PaedDr. Ivan Košťál, Nitra
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/166
Cena predmetu zmluvy: 1 414,00 €

120. Kupna zmluva c. 38/2012 5.12.2012 5.12.2012
Zmluvná strana: Jozef Hano a manž. Ľubica, Nemečky
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 198/9
Cena predmetu zmluvy: 407,10 €

119. Kupna zmluva c. 37/2012 5.12.2012 5.12.2012
Zmluvná strana: Ing. Ladislav Skladaný a manž. Terézia, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/164
Cena predmetu zmluvy: 896,00 €

118. Kupna zmluva c. 36/2012 5.12.2012 5.12.2012
Zmluvná strana: Ing. Vladimír Bolha, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/165
Cena predmetu zmluvy: 1 512,00 €

117. Najomna zmluva c. 43/2012 5.12.2012 6.12.2012
Zmluvná strana: Mgr. Boris Vlčko, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 32,47 €

116. Zmluva o prenajme KD c. 24/2012 28.11.2012 28.11.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

115. Zmluva o vykonani auditorskej cinnosti 5.11.2012 6.11.2012
Zmluvná strana: N.M.-Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit ročnej účtovnej závierky za r. 2011
Cena predmetu zmluvy: 1 250,00 €

114. Poistna zmluva c. 9873001353 20.09.2012 28.11.2012
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., pob. Topoľčany
Predmet zmluvy: poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu
Cena predmetu zmluvy: 258,91 €

113. Kupna zmluva c. 35/2012 28.11.2012 28.11.2012
Zmluvná strana: Marta Melicháreková a manž. Tibor, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/161
Cena predmetu zmluvy: 1 526,00 €

112. Zmluva o prenájme pozemku č. 27/2012 20.11.2012 21.11.2012
Zmluvná strana: Mesto Topoľčany, IČO 00311162
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 13,26 €

111. Zmluva o prenájme pozemku č. 42/2012 21.11.2012 22.11.2012
Zmluvná strana: Ing. Peter Kúdela, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 9,63 €

110. Kupna zmluva c. 34/2012 21.11.2012 22.11.2012
Zmluvná strana: Jozef Jančík a manž. Janka, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/80
Cena predmetu zmluvy: 980,00 €

109. Nájomná zmluva č. 41/2012 14.11.2012 15.11.2012
Zmluvná strana: Igor Jonášek, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 13,06 €

108. Zmluva o dielo c. 97/2012/08431/M/R 26.10.2012 29.10.2012
Zmluvná strana: CESTY NITRA, a.s., Nitra, IČO: 34128344
Predmet zmluvy: Revitalizácia komunikácie medzi OcÚ a budovou bývalej pekárne
Cena predmetu zmluvy: 23 922,12 €

107. Zmluva o dielo c. 2/2012 22.10.2012 22.10.2012
Zmluvná strana: Kišš Ladislav, Podhorany, IČO: 40232697
Predmet zmluvy: oprava výtlkov a časti komunikácie
Cena predmetu zmluvy: 19 981,26 €

106. Nájomná zmluva č. 40/2012 7.11.2012 8.11.2012
Zmluvná strana: Jaroslav Valjent, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 9,83 €

105. Nájomná zmluva č. 36/2012 31.10.2012 1.11.2012
Zmluvná strana: Paedr. Pavol Vančo, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 13,46 €

104. Nájomná zmluva č. 12/2012 26.10.2012 26.10.2012
Zmluvná strana: Ing. Milan Kollár, Bratislava
Predmet zmluvy: prenájom tanečnej plochy na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 1 500,00 €

103. Nájomná zmluva č. 15/2012 26.10.2012 26.10.2012
Zmluvná strana: Ing. Juraj Baxa, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc. Č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 5,70 €

102. Kúpna zmluva č. 33/2012 22.10.2012 22.10.2012
Zmluvná strana: Jozef Janech a manž. Anna, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2939/29
Cena predmetu zmluvy: 74,24 €

101. Kúpna zmluva č. 32/2012 22.10.2012 22.10.2012
Zmluvná strana: Janka Zmajkovičová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/144
Cena predmetu zmluvy: 833,00 €

100. Kúpna zmluva č. 31/2012 22.10.2012 22.10.2012
Zmluvná strana: Miroslava Hostinská, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/163
Cena predmetu zmluvy: 1 995,00 €

99. Kúpna zmluva č. 30/2012 22.10.2012 22.10.2012
Zmluvná strana: Ing. Jozef Uhlár a manž. Agneša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/162
Cena predmetu zmluvy: 1 645,00 €

98. Zmluva o prenájme pozemku č. 34/2012 18.10.2012 19.10.2012
Zmluvná strana: Ing. Stanislav Gáborík, Trenčín
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť prac.č. 3545/1
Cena predmetu zmluvy: 5,68€

97. Zmluva o prenájme pozemku č. 22/2012 18.10.2012 19.10.2012
Zmluvná strana: Katarína Francová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť prac.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 6,46€

96. Hromadná licenčná zmluva VP/12/07334/001 12.10.2012 18.10.2012
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licenčnej zmluvy na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

95. Zmluva o prenájme KD č. 22/2012 16.10.2012 17.10.2012
Zmluvná strana: Zuzana Streďanská, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 49,78 €

94. Zmluva o prenájme KD č. 21/2012 9.10.2012 10.10.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

93. NZ č. 38/2012 5.10.2012 5.10.2012
Zmluvná strana: Vladimír Želíska
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3888/8
Cena predmetu zmluvy: 162,00 €

92. NZ č. 32/2012 5.10.2012 5.10.2012
Zmluvná strana: Mária Barteková , Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 5,77 €

91. Dohoda č. 44/§50j/2012/NP 4.10.2012 5.10.2012
Zmluvná strana: Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Cena predmetu zmluvy: 2 770,00 €

90. Zmluva o užívaní vymedzených úsekov ciest č. 8749622 1.10.2012 2.10.2012
Zmluvná strana: Národná diaľničná spoločnosť, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: užívanie vymedzený úsekov ciest a platenie mýta
Cena predmetu zmluvy: -

89. Zmluva o poskytnutí palubnej jednotky č. 8749626 1.10.2012 2.10.2012
Zmluvná strana: Sky Toll, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie palubnej jednotky
Cena predmetu zmluvy: 50,00 €

88. NZ č. 31/2012 26.9.2012 27.9.2012
Zmluvná strana: Ing. Elena Lazanyová, Topoľčany
Predmet zmluvy: Prenájom pozemku, časť parcely č. 3947/2
Cena predmetu zmluvy: 90,00 €

87. Dohoda o zriadení vecného bremena 25.9.2012 26.9.2012
Zmluvná strana: Ivan Streďanský, Prašice
Predmet zmluvy: uloženie inžinierskych sietí
Cena predmetu zmluvy: -

86. Kúpna zmluva č. 29/2012 25.9.2012 26.9.2012
Zmluvná strana: Eva Majeská, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2582/37
Cena predmetu zmluvy: 490,00 €

85. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. U888/2011 21.9.2012 21.9.2012
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: úprava zmluvy v bode 3.1 a 3.2
Cena predmetu zmluvy: -

84. Nájomná zmluva č. 28/2012 19.9.2012 20.9.2012
Zmluvná strana: MUDr. Anton Ján Potanko, Hlohovec
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parc.č. 3850/1
Cena predmetu zmluvy: 33,13 €

83. Nájomná zmluva č. 19/2012 19.9.2012 20.9.2012
Zmluvná strana: Rudolf Tóth, Výčapy - Opatovce
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 18,11 €

82. Nájomná zmluva č. 18/2012 19.9.2012 20.9.2012
Zmluvná strana: Ing. Karol Billík, Výčapy - Opatovce
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 18,11 €

81. Kúpna zmluva č. 28/2012 19.9.2012 19.9.2012
Zmluvná strana: Milan Vlnka a manž. Anna, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc.č. 3888/158
Cena predmetu zmluvy: 2 443,00 €

80. Kúpna zmluva č. 27/2012 18.9.2012 19.9.2012
Zmluvná strana: Zdenka Grežová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc.č. 3772/72, 3772/73
Cena predmetu zmluvy: 770,00 €

79. Nájomná zmluva č. 30/2012 17.9.2012 18.9.2012
Zmluvná strana: Mgr. Dušan Černek, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parc. Č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 8,27 €

78. NZ č. 29/2012 17.9.2012 18.9.2012
Zmluvná strana: Ing. Ivan Antalík, Senec
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parc. Č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 5,04 €

77. Kúpna zmluva č. 26/2012 10.9.2012 11.9.2012
Zmluvná strana: Marián Valaský a manž. Zuzana, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. Č. 2582/36
Cena predmetu zmluvy: 1 512,00 €

76. NZ č. 25/2012 7.9.2012 10.9.2012
Zmluvná strana: René Zima, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 6,07 €

75. NZ č. 20/2012 6.9.2012 7.9.2012
Zmluvná strana: Peter Kula, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3545/1
Cena predmetu zmluvy: 11,94 €

74. Kúpna zmluva č. 25/2012 6.9.2012 7.9.2012
Zmluvná strana: Ján Jakub a manž. Mária, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. Č. 2582/72 a 2582/5
Cena predmetu zmluvy: 756,00 €

73. NZ č. 24/2012 4.9.2012 5.9.2012
Zmluvná strana: Igor Králik, Veľke Ripňany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 4,81 €

72. NZ č. 21/2012 3.9.2012 4.9.2012
Zmluvná strana: Mgr. Eva Mullerová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 13,43 €

71. NZ č. 17/2012 3.9.2012 4.9.2012
Zmluvná strana: Milan Haluza, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 9,37 €

70. NZ č. 16/2012 3.9.2012 4.9.2012
Zmluvná strana: Antónia Pánisová, Nitra
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 16,03 €

69. NZ č. 14/2012 3.9.2012 4.9.2012
Zmluvná strana: Pavol Neredházsky, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom pozemku - časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 41,54 €

68. NZ č. 23/2012 3.9.2012 4.9.2012
Zmluvná strana: Poľovnícke združenie Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebyt. Priestorov v budove Kamenárstva
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

67. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 13/2012 1.8.2012 2.8.2012
Zmluvná strana: Peter Paluš Pipena, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom dreveného stánku na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 597,50 €

66. Zmluva o prenájme pozemkov č. 11/2012 1.8.2012 2.8.2012
Zmluvná strana: Radovan Kraner - BUTO, Tovarníky
Predmet zmluvy: prenájom tenisových kurtov na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

65. Zmluva o prenájme pozemku č. 10/2012 1.8.2012 2.8.2012
Zmluvná strana: Milan Užík, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom parcely č. 3553/1 - časť 25 m2
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

64. Zmluva o nakladaní s kom. odpadom č. 200125 31.7.2012 13.8.2012
Zmluvná strana: ecol Trade s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: nakladanie s jedlými olejmi a tukmi
Cena predmetu zmluvy:

63. Zmuva o prenájme KD č. 19/2012 9.8.2012 10.8.2012
Zmluvná strana: firma MEKKA, Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

62. Zmuva o prenájme KD č. 18/2012 2.8.2012 3.8.2012
Zmluvná strana: Jozef Šimon, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

61. Zmuva o prenájme KD č. 17/2012 31.7.2012 1.8.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

60. Komisionárska zmluva 2.7.2012 3.7.2012
Zmluvná strana: LE CHEQUE DEJEUNER s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: zabezpečenie stravovania prostredníctvom jedálnych kupónov
Cena predmetu zmluvy:

59. Kúpna zmluva č. 24/2012 10.7.2012 10.7.2012
Zmluvná strana: Michaela Palušová, Urmince
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. Č. 3849/12
Cena predmetu zmluvy: 2 290,00 €

58. Zmluva o dielo 1/2012 25.6.2012 25.6.2012
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Topoľčany
Predmet zmluvy: oprava strech na OcÚ
Cena predmetu zmluvy: 5 765,00 €

57. Zmuva o prenájme KD č. 16/2012 29.6.2012 29.6.2012
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

56. Zmuva o prenájme KD č. 15/2012 25.6.2012 25.6.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

55. Nájomná zmluva č. 7/2012 1.6.2012 1.6.2012
Zmluvná strana: Miroslav Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom klubovne v KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

54. Zmuva o prenájme KD č. 14/2012 14.6.2012 14.6.2012
Zmluvná strana: OBUTY, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

53. Zmluva č. 307/2012 14.6.2012 14.6.2012
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: dotácia na podporu projektu zraz turistov na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

52. Zmluva č. 306/2012 14.6.2012 14.6.2012
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: dotácia na podporu projektu Detská olympiáda na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €

51. Zmuva o prenájme KD č. 13/2012 11.6.2012 11.6.2012
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

50. Zmuva o prenájme KD č. 12/2012 30.5.2012 31.5.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

49. Kúpna zmluva č. 23/2012 31.5.2012 31.5.2012
Zmluvná strana: Ing. Katarína Gažiová,Prievidza
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3849/10
Cena predmetu zmluvy: 1 365,00 €

48. Kúpna zmluva č. 22/2012 29.5.2012 29.5.2012
Zmluvná strana: Anton Lauko, Klátová Nová Ves
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3839/157
Cena predmetu zmluvy: 3 801,00 €

47. Zmluva o prenájme KD č. 11/2012 17.5.2012 18.5.2012
Zmluvná strana: Zuzana Mikušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 39,83 €

46. Kúpna zmluva č. 21/2012 21.5.2012 21.5.2012
Zmluvná strana: Ivan Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: kúpa pozemku, parc. Č. 220/6
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

45. Kúpna zmluva č. 20/2012 21.5.2012 21.5.2012
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3136/88
Cena predmetu zmluvy: 466,32 €

44. Kúpna zmluva č. 19/2012 21.5.2012 21.5.2012
Zmluvná strana: Ivan Thomas, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3544/143
Cena predmetu zmluvy: 1 120,00 €

43. Kúpna zmluva č. 18/2012 21.5.2012 21.5.2012
Zmluvná strana: Pavol Mišenka, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 3839/160
Cena predmetu zmluvy: 644,0€

42. Zmluva o spolupráci č. 9/EE/2012/BA039/47 7.5.2012 8.5.2012
Zmluvná strana: Slovenská inovačná a energetická agentúra, Bratislava
Predmet zmluvy: spolupráca na rekonštrukcii zdravotného strediska
Cena predmetu zmluvy:

41. Zmluva č. 535/2012 15.5.2012 15.5.2012
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: dotácia na projekt "Poďakovanie za úrodu 2012"
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

40. Zmluva č. 536/2012 15.5.2012 15.5.2012
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: dotácia na projekt "Hudba nás spája - chrámový koncert"
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

39. Zmluva o nájme pozemkov a nebyt. priestorov č. 9/2012 30.4.2012 30.4.2012
Zmluvná strana: DUCHONKA CAMPING, s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom Autocampingu Duchonka a Turista baru na Duchonke
Cena predmetu zmluvy: 5 000,00 €

38. Zmuva o prenájme nebytových priestorov č. 8/2012 30.4.2012 30.4.2012
Zmluvná strana: DUCHONKA CAMPING, s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom Požiarnej zbrojnice v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €

37. Kúpna zmluva č. 17/2012 11.5.2012 11.5.2012
Zmluvná strana: Agro Okluky, a.s., Dolní Němčí, ČR
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc. Č. 3888/41 a 3888/163
Cena predmetu zmluvy: 2 820,00 €

36. Zmluva o prenájme KD č. 9/2012 30.4.2012 1.5.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

35. Kúpna zmluva na dodávku druhotných surovín č. 25/2012 - 5000 TO 1.4.2012 2.4.2012
Zmluvná strana: Zberné suroviny a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zber druhotných surovín
Cena predmetu zmluvy: 1,16 €/km

34. Kúpna zmluva č. 16/2012 23.4.2012 24.4.2012
Zmluvná strana: VZORODEV, o.d. Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc. č. 2582/10 a 2582/69
Cena predmetu zmluvy: 4 140,00 €

33. Kúpna zmluva č. 15/2012 23.4.2012 24.4.2012
Zmluvná strana: Peter Jančovič a manž. Anna, Tovarníky
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc. č. 3772/71
Cena predmetu zmluvy: 3 528,00 €

32. Kúpna zmluva č. 14/2012 13.4.2012 16.4.2012
Zmluvná strana: Anton Vožraďa a manž. Lucia, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. Reg. CKN č. 2777/3
Cena predmetu zmluvy: 1498,10 €

31. Kúpna zmluva č. 13/2012 13.4.2012 16.4.2012
Zmluvná strana: Albín Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozmeku - parc. č 3136/86
Cena predmetu zmluvy: 668,16 €

30. Kúpna zmluva č. 12/2012 13.4.2012 16.4.2012
Zmluvná strana: Ing. Emil Slaninák, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. č. 3888/161
Cena predmetu zmluvy: 994,00 €

29. Kúpna zmluva č. 11/2012 13.4.2012 16.4.2012
Zmluvná strana: Ing. Janka Valientová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku - parc. reg. "C" č. 3888/162
Cena predmetu zmluvy: 749,00 €

28. Kúpna zmluva č. 10/2012 10.4.2012 10.4.2012
Zmluvná strana: Ľubomír Šimko, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc. č. 2582/71
Cena predmetu zmluvy: 980,00 €

27. Zmluva o prenájme KD č. 7/2012 5.4.2012 5.4.2012
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

26. Dodatok č. 2/DZ221401200720102 k Zmluve o poskytnutí nenávratného finančného príspevku 29.3.2012 4.4.2012
Zmluvná strana: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Bratislava
Predmet zmluvy: zmena prijímateľa, aktualizácia všeobecných zmluvných podmienok, aktualizácia premetu podpory
Cena predmetu zmluvy: 0,0 €

25. Zmluva č. 85148 08U01 29.3.2012 30.3.2012
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na výstavbu kanalizácie
Cena predmetu zmluvy: 198 012,00 €

24. Zmluva o prenájme KD č. 6/2012 28.3.2012 29.3.2012
Zmluvná strana: Firma Matulík, Turzovka
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

23. Zmluva o prenájme KD č. 5/2012 16.3.2012 16.3.2012
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 82,98 €

22. Zmluva o prenájme KD č. 4/2012 23.2.2012 24.2.2012
Zmluvná strana: Poľovnícko združenie Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 0,00 €

21. Nájomná zmluva č. 6/2012 29.2.2012 1.3.2012
Zmluvná strana: Lukáš Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

20. Nájomná zmluva č. 5/2012 29.2.2012 1.3.2012
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

19. Nájomná zmluva č. 4/2012 3.2.2012 4.2.2012
Zmluvná strana: Helena Rumanová
Predmet zmluvy: prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 126,48 €

18. Nájomná zmluva č. 3/2012 1.2.2012 1.2.2012
Zmluvná strana: Elena Novotná, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

17. Kúpna zmluva č. 9/2012 13.3.2012 13.3.2012
Zmluvná strana: Ivan Krist a manž. Edita, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 400,- €

16. Kúpna zmluva č. 8/2012 13.3.2012 13.3.2012
Zmluvná strana: Ing. Milan Úradník a manž. Beáta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 2 737,- €

15. Kúpna zmluva č. 7/2012 1.3.2012 1.3.2012
Zmluvná strana: Anton Lacika a manž. Mária, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 400,- €

14. Kúpna zmluva č. 6/2012 28.2.2012 29.2.2012
Zmluvná strana: Štefan Bošanský a manž. Sidónia, Zamarovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 700,- €

13. Kúpna zmluva č. 5/2012 28.2.2012 29.2.2012
Zmluvná strana: Pavel Bečka a manž. Paulína, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1743,- €

12. Zmluva o prenájme KD č. 3/2012 24.2.2012 24.2.2012
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

11. Kúpna zmluva č. 4/2012 19.1.2012 19.1.2012
Zmluvná strana: Daniela Poláková, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 840,00 €

10. Zmluva o prenájme KD č. 2/2012 9.2.2012 10.2.2012
Zmluvná strana: PZ Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 96,25 €

9. Kúpna zmluva č. 3/2012 26.1.2012 8.2.2012
Zmluvná strana: Milan Úžik a manž. Oľga, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 078,00 €

8. Zmluva č. 2/2012/Kynolog. Klub 9.1.2012 10.1.2012
Zmluvná strana: Kynologický klub, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 2 320,00 €

7. Zmluva č. 1/2012/OFK 9.1.2012 10.1.2012
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 14 000,00 €

6. Kúpna zmluva č. 2/2012 4.1.2012 4.1.2012
Zmluvná strana: Bc. Peter Habaj, Bošany
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 1 519,00 €

5. Zmluva o prenájme KD č. 1/2012 3.2.2012 3.2.2012
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

4. Nájomná zmluva č. 2/2012 26.1.2012 27.1.2012
Zmluvná strana: Jozef Kišac, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1 994,00 €

3. Kúpna zmluva č. 1/2012 24.1.2012 26.1.2012
Zmluvná strana: REN - INVEST s.r.o., Tovarníky
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 33 100,00 €

2. Nájomná zmluva č. 1/2012 10.1.2012 10.1.2012
Zmluvná strana: GANEZ s.r.o., Most pri Bratislave
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 504,00 €

1. Zámenná zmluva 10.1.2012 10.1.2012
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: bezodplatná zámena pozemkov
Cena predmetu zmluvy: -

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov