• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 13.00 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2013

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

146. Nájomná zmluva č. 136604213 23.5.2013 24.5.2013
Zmluvná strana: Jozef Koreň a manž. Mária, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4B
Cena predmetu zmluvy: 150,50 €

145. Dodatok č. 2 k NZ č. 9/2012 6.12.2013 9.12.2013
Zmluvná strana: LD RELAX s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: zmena názvu nájomcu
Cena predmetu zmluvy:

144. Dodatok č. 1 k NZ č. 22/2011 12.6.2013 13.6.2013
Zmluvná strana: Peter Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: zmena adresy a miesta podnikania
Cena predmetu zmluvy:

143. Dodatok č. 3 k NZ č. 22/2011 8.4.2013 9.4.2013
Zmluvná strana: Peter Lacika, Topoľčany
Predmet zmluvy: zníženie nájmu na rok 2013
Cena predmetu zmluvy: 2 500,00 €

142. Dodatok č. 1 k NZ č. 9/2012 8.4.2013 9.4.2013
Zmluvná strana: DUCHONKA CAMPING s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: zmena platobných podmienok
Cena predmetu zmluvy: 2 000,00 €

141. Kúpna zmluva č. 33/2013 16.12.2013 17.12.2013
Zmluvná strana: MUDr. Anton Potanko a manž. Eva, Hlohovec
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc.č. 3850/28
Cena predmetu zmluvy: 4 508,00 €

140. Zmluva o prenájem KD č. 6/2013 6.12.2013 9.12.2013
Zmluvná strana: Terézia Mahriková, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 50,00 €

139. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 4/2013 25.11.2013 26.11.2013
Zmluvná strana: Anton Hrobár AL-STAV, Tovarníky
Predmet zmluvy: práce naviac
Cena predmetu zmluvy: 1 209,67 €

138. Dodatok č. 1 k poistnej zmluve č. 5720063542 28.11.2013 29.11.2013
Zmluvná strana: Generali Slovensko poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: dopoistenie verejných budov
Cena predmetu zmluvy: 389,00 €

137. Dodatok č. 1 ku kúpnej zmluve č. 17/2013 26.11.2013 27.11.2013
Zmluvná strana: Ing. Karol Kuchárek a manž. Mgr. Daniela Kucháreková
Predmet zmluvy: zmena čl. X zmluvy
Cena predmetu zmluvy: -

136. Darovacia zmluva 21.11.2013 22.11.2013
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: peňažný dar na opravu strechy na dome smútku
Cena predmetu zmluvy: 350,00 €

135. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo 30.08.2013 02.09.2013
Zmluvná strana: Ing. arch. Ján Mezei, Nitra
Predmet zmluvy: zmeny a doplnky k územnému plánu obce
Cena predmetu zmluvy: 2 632,00 €

134. Zmuva o prenájme nebytových priestorov č. 28/2013 20.11.2013 21.11.2013
Zmluvná strana: Lukáš Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov bývalého obecného úradu
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

133. Zmluva č. UVSR - 1305/2013 11.11.2013 12.11.2013
Zmluvná strana: Úrad vlády SR, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 15 000,00 €

132. Zmluva o dielo č. 4/2013 25.09.2013 26.09.2013
Zmluvná strana: Anton Hrobár, AL - STAV, Tovarníky
Predmet zmluvy: zhotovenie chodníka pre peších
Cena predmetu zmluvy: 6 418,78 €

131. Kúpna zmluva č. 32/2013 25.10.2013 26.10.2013
Zmluvná strana: Peter Valášek, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/67
Cena predmetu zmluvy: 3 339,00 €

130. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č. 3/2013/CVČ 4.11.2013 5.11.2013
Zmluvná strana: ZŠ J. Hollého, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 45,00 €

129. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č. 4/2013/CVČ 28.10.2013 29.10.2013
Zmluvná strana: ZŠ Tríbečská, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 15,00 €

128. Zmluva o poskytnutí fin. dotácie č. 5/2013/CVČ 28.10.2013 29.10.2013
Zmluvná strana: ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 15,00 €

127. Zmluva o združenej dodávke el. č. 9406528423 28.10.2013 29.10.2013
Zmluvná strana: ZSE Energia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: združená dodávka elektriny
Cena predmetu zmluvy:

126. Zmluva o združenej dodávke el. č. 9406528428 28.10.2013 29.10.2013
Zmluvná strana: ZSE Energia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: združená dodávka elektriny
Cena predmetu zmluvy:

125. Zmluva o dielo č. 129/2013/08431/M/O 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: Cesty Nitra, a.s., Nitra
Predmet zmluvy: rekonštrukcia MK Partizánska v obci
Cena predmetu zmluvy: 28 735,80 €

124. Zmluva o dielo č. 128/2013/08431/M/O 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: Cesty Nitra, a.s., Nitra
Predmet zmluvy: veľkoplošná výspravka výtlkov
Cena predmetu zmluvy: 6 051,60 €

123. Nájomná zmluva č. 27/2013 17.10.2013 18.10.2013
Zmluvná strana: Záchranná zdravotná služba, Bratislava
Predmet zmluvy: prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 116,20 €

122. Nájomná zmluva č. 26/2013 17.10.2013 18.10.2013
Zmluvná strana: Záchranná zdravotná služba, Bratislava
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 996,00 €

121. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 004/2013 4.10.2013 7.10.2013
Zmluvná strana: MAS SOTDUM, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3 135,00 €

120. Kúpna zmluva č. 31/2013 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: Jana Szabová, Nemčice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/285
Cena predmetu zmluvy: 973,00 €

119. Kúpna zmluva č. 30/2013 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: PhDr. Anton Kondé a manž. Božena, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3772/79
Cena predmetu zmluvy: 616,00 €

118. Kúpna zmluva č. 29/2013 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: Libuša Pláková, Galanta
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3544/139
Cena predmetu zmluvy: 637,00 €

117. Kúpna zmluva č. 28/2013 21.10.2013 22.10.2013
Zmluvná strana: Miriam Gabriel, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/167
Cena predmetu zmluvy: 2 996,00 €

116. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 30.9.2013 1.10.2013
Zmluvná strana: N.M.-Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit ročnej účtovnej uzávierky
Cena predmetu zmluvy: 1 250,00 €

115. Kúpno-predajná zmluva č. 27/2013 16.10.2013 17.10.2013
Zmluvná strana: Miloš herda, Závada
Predmet zmluvy: Predaj mot. Vozidla AVIA DVS12
Cena predmetu zmluvy: 400,00 €

114. Kúpna zmluva č. 26/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Jozef Janega a manž. Viktória, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3888/165 a 3888/166
Cena predmetu zmluvy: 364,00 €

113. Kúpna zmluva č. 25/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Ľubomír Bursa a manž. Zuzana, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/280 a 3548/281
Cena predmetu zmluvy: 1 253,00 €

112. Kúpna zmluva č. 24/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Pavol Šimko, Krušovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/279
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

111. Kúpna zmluva č. 23/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Pavol Nereďházský a manž. Oľga, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/282
Cena predmetu zmluvy: 1 960,00 €

110. Kúpna zmluva č. 22/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Mgr. František Kočiš, Piešťany a Jarmila Bistáková, Sokolovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/221
Cena predmetu zmluvy: 756,00 €

109. Kúpna zmluva č. 21/2013 15.10.2013 16.10.2013
Zmluvná strana: Ing. Ivan Antalík a RNDr. Jana Antalíková, Senec
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/283 a 3548/71
Cena predmetu zmluvy: 910,00 €

108. Kúpna zmluva č. 20/2013 2.10.2013 3.10.2013
Zmluvná strana: Ing. Milan Bobocký a manž. MUDr. Viktoria Bobocká, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/34
Cena predmetu zmluvy: 980,00 €

107. Kúpna-predajná zmluva č. 19/2013 24.9.2013 25.9.2013
Zmluvná strana: Eduard Macho, Svrbice
Predmet zmluvy: predaj autobusu SOR 7,5
Cena predmetu zmluvy: 1 300,00 €

106. Zmluva č. 8/1000021820 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - Rozličný tovar
Cena predmetu zmluvy:

105. Zmluva č. 8/1000021818 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - OcÚ starý
Cena predmetu zmluvy:

104. Zmluva č. 8/1000021813 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - ČOV
Cena predmetu zmluvy:

103. Zmluva č. 8/1000021812 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - Cintorín
Cena predmetu zmluvy:

102. Zmluva č. 8/1000021810 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - ZS
Cena predmetu zmluvy:

101. Zmluva č. 8/1000021805 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - Dom smútku
Cena predmetu zmluvy:

100. Zmluva č. 8/1000021799 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - PO
Cena predmetu zmluvy:

99. Zmluva č. 8/1000021795 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - Kamenárstvo
Cena predmetu zmluvy:

98. Zmluva č. 8/1000021789 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - KD
Cena predmetu zmluvy:

97. Zmluva č. 8/1000021781 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - Autokemping
Cena predmetu zmluvy:

96. Zmluva č. 8/1000021773 23.9.2013 24.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Topoľčany
Predmet zmluvy: dodávka vody z verejného vodovodu - OcÚ
Cena predmetu zmluvy:

95. Kúpna zmluva č. 18/2013 20.9.2013 23.9.2013
Zmluvná strana: Sylvia Kmotorková, Krušovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/45
Cena predmetu zmluvy: 2 450,00 €

94. Kúpna zmluva č. 17/2013 16.9.2013 17.9.2013
Zmluvná strana: Ing. Karol Kucharek, Bratislava a Mgr. Daniela Kuchareková, Limbach
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/83
Cena predmetu zmluvy: 924,00 €

93. Kúpna zmluva č. 16/2013 16.9.2013 17.9.2013
Zmluvná strana: Anna Baxová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/147
Cena predmetu zmluvy: 2 212,00 €

92. Dodatok k zmluve č. 9905936089 13.9.2013 16.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb
Cena predmetu zmluvy:

91. Dodatok k zmluve č. 9905936044 13.9.2013 16.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb
Cena predmetu zmluvy:

90. Zmluva č. 121337671 13.9.2013 16.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: pripojenie odberného miesta el. zariadenia
Cena predmetu zmluvy: 130,94 €

89. Zmluva č. 121337668 13.9.2013 16.9.2013
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: pripojenie odberného miesta el. zariadenia
Cena predmetu zmluvy: 130,94 €

88. Dodatok č. 1. k zmluve č. 91939 08U01 10.9.2013 11.9.2013
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: zmena článku IV. Bod 1a), 1b), bode 4. a bode 5.
Cena predmetu zmluvy:

87. Zmluva o dielo č. 3/2013 10.9.2013 11.9.2013
Zmluvná strana: REJA EU, s.r.o., Bánovce nad Bebravou
Predmet zmluvy: kamerové zabezpečenie
Cena predmetu zmluvy: 6 299,93 €

86. Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905936089 12.9.2013 13.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena predmetu zmluvy:

85. Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905936044 12.9.2013 13.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena predmetu zmluvy:

84. Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905936071 12.9.2013 13.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena predmetu zmluvy:

83. Zmluva o poskytovaní verejných služieb č. 9905936130 12.9.2013 13.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena predmetu zmluvy:

82. Dodatok 2 k zmluve č. 3101110547997 11.9.2013 12.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena volacieho programu
Cena predmetu zmluvy:

81. Dodatok Ponuka E.Limit 4.9.2013 5.9.2013
Zmluvná strana: ZSE Energia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: dodávka elektrickej energie
Cena predmetu zmluvy:

80. Dodatok č. 02 k Zmluve o dodávke plynu č. 6300142262 6.9.2013 6.9.2013
Zmluvná strana: SPP, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: fixácia ceny za služby
Cena predmetu zmluvy:

79. Dodatok k zmluve č. 3101110547997 9.9.2013 10.9.2013
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: špecifikácia kúpy akciového koncového zariadenia
Cena predmetu zmluvy: 9,90 €

78. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 12/2013 23.8.2013 26.8.2013
Zmluvná strana: František Kotrba a Ing. Iveta Kotrbová, Topoľčany
Predmet zmluvy: oprava článku 1. zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

77. Dodatok ku kúpnej zmluve č. 6/2013 21.6.2013 24.6.2013
Zmluvná strana: Ing. Marian Kišš a Andrea Kiššová, Nové Zámky
Predmet zmluvy: oprava článku 1. zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

76. Kúpna zmluva č. 15/2013 19.8.2013 20.8.2013
Zmluvná strana: Elena Beňová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3986/13
Cena predmetu zmluvy: 5 640,00 €

75. Dohoda o ukončení trvania zmluvy 31.7.2013 1.8.2013
Zmluvná strana: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Predmet zmluvy: zatraktívnenie cestovného ruchu
Cena predmetu zmluvy:

74. Kúpna zmluva č. 14/2013 7.8.2013 8.8.2013
Zmluvná strana: Danka Kmeťová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc.č. 3973/6, 3553/39 a 3553/40
Cena predmetu zmluvy: 2 443,00 €

73. Dodatok č. 4 k zmluve č. 66850001 31.7.2013 1.8.2013
Zmluvná strana: ENVI-GEOS Nitra, s.r.o., Lužianky
Predmet zmluvy: zhodnotenie odpadu
Cena predmetu zmluvy:

72. Kúpna zmlua č. 13/2013 30.7.2013 31.7.2013
Zmluvná strana: Radovan Soboňa, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/33
Cena predmetu zmluvy: 2 660,00 €

71. Poistná zmluva č. 5720063542 17.7.2013 18.7.2013
Zmluvná strana: Generali Slovensko poisťovňa , a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poistenie budov, strojov, elektroniky
Cena predmetu zmluvy: 1 329,00 €

70. Kúpna zmluva č. 12/2013 10.7.2013 11.7.2013
Zmluvná strana: František Kotrba a manž. Ing. Iveta Kotrbová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/48
Cena predmetu zmluvy: 2 534,00 €

69. Zmluva č. 113/NR/2013 26.6.2013 27.6.2013
Zmluvná strana: MjV SR - Obvodný úrad Nitra
Predmet zmluvy: finančná dotácia na kamerové zabezpečenie centara obce
Cena predmetu zmluvy: 5 000,00 €

68. Zmluva o dielo č. 2/2013 25.5.2013 26.5.2013
Zmluvná strana: Róbert Mrúz
Predmet zmluvy: oprava strechy - šatne pri telocvični
Cena predmetu zmluvy: 3 780,00 €

67. Kúpna zmluva č. 11/2013 2.7.2013 3.7.2013
Zmluvná strana: Dušan Kopernický a manž. Ing. Erika Kopernická, Práznovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3552/11
Cena predmetu zmluvy: 4 634,00 €

66. Nájomná zmluva č. 25/2013 2.7.2013 3.7.2013
Zmluvná strana: Pavol Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v budove požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 300,00 €

65. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 23/2013 2.7.2013 3.7.2013
Zmluvná strana: RBV s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy: prenájom tenisových kurtov
Cena predmetu zmluvy:

64. Zmluva č. 9186808U01 24.6.2013 25.6.2013
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 344 727,00 €

63. Nájomná zmluva č. 24/2013 27.6.2013 28.6.2013
Zmluvná strana: Michal Chmelár, Tvrdomestice
Predmet zmluvy: prenájom nebyt. priestorov - býv. obecný úrad
Cena predmetu zmluvy: 600,00 €

62. Zmluva č. 91939 08U01 6.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 21 505,00 €

61. Kúpna zmluva č. 10/2013 7.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Renata Poláková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/7 a 3544/146
Cena predmetu zmluvy: 840,00 €

60. Dodatok č. 1 k zmluve č. 30/021/05 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

59. Dodatok č. 2 k zmluve č. 30/009/07 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

58. Dodatok č. 3 k zmluve č. 30/015/08 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

57. Dodatok č. 3 k zmluve č. 30/020/08 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

56. Dodatok č. 1 k zmluve č. 30/013/10 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

55. Dodatok č. 1 k zmluve č. 30/014/10 5.6.2013 7.6.2013
Zmluvná strana: Prima banka, Slovensko, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie niekt. ustanovení zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

54. Rámcová zmluva č. 00310964/1 17.5.2013 18.5.2013
Zmluvná strana: Telefónica Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: dohoda o poskytnutí zvýhodnených podmienok
Cena predmetu zmluvy:

53. Zmluva o prenájme bytu č. 22/2013 27.5.2013 28.5.2013
Zmluvná strana: Marek Farkaš a Tatiana Farkašová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 11A
Cena predmetu zmluvy: 745,50 €

52. Zmluva o poskytnutí fint. Dotácie č. 2/2013/CVČ 21.5.2013 22.5.2013
Zmluvná strana: ZŠ Škultétyho, Topoľčany
Predmet zmluvy: dotácia z rozpočtu obce na financovanie záujmového vzdelávania
Cena predmetu zmluvy: 30,00 €

51. Zmluva o poskytnutí fint. Dotácie č. 1/2013/CVČ 21.5.2013 22.5.2013
Zmluvná strana: ZŠ J. Hollého, Topoľčany
Predmet zmluvy: dotácia z rozpočtu obce na financovanie záujmového vzdelávania
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

50. Kúpna zmluva č. 9/2013 22.5.2013 22.5.2013
Zmluvná strana: Ernest Selecký a manž. Mária, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2582/75
Cena predmetu zmluvy: 1 050,00 €

49. Zmluva o grantovom účte 20.5.2013 21.5.2013
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, a.s.,
Predmet zmluvy: zriadenie účtu
Cena predmetu zmluvy:

48. Mandátna zmluva 1.5.2013 2.5.2013
Zmluvná strana: HERMANN SK, spol. s r.o., Tovarníky
Predmet zmluvy: správa domového a bytového fondu
Cena predmetu zmluvy: 6,- € / byt

47. Kúpna zmluva č. 8/2013 15.5.2013 15.5.2013
Zmluvná strana: Dominik Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1929/276 a 1929/277
Cena predmetu zmluvy: 672,00 €

46. Nájomná zmluva č. 23/2013 13.5.2013 14.5.2013
Zmluvná strana: RBV s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy: prenájom penziónu Fortunato
Cena predmetu zmluvy: 7 000,00 €

45. Zmluva o nájme bytu č. 21/2013 6.5.2013 7.5.2013
Zmluvná strana: Peter Lacika a manž. Katarína, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č.10.A
Cena predmetu zmluvy: 745,50 €

44. Kúpna zmluva č. 7/2013 6.5.2013 7.5.2013
Zmluvná strana: Mgr. Martin Cyprich,Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3849/13
Cena predmetu zmluvy: 1 764,00 €

43. Zmluva č. 376/2013 25.4.2013 26.4.2013
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na projekt
Cena predmetu zmluvy: 240,00 €

42. Dohoda č. 2/§50j/2013/NP 19.3.2013 22.4.2013
Zmluvná strana: Úrad práce, soc. Vecí a rodiny, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie príspevku na podporu zamestnanosti
Cena predmetu zmluvy:

41. Zmluva oprenájme KD č. 4/2013 5.4.2013 8.4.2013
Zmluvná strana: Združenie bývalých urbárnikov, p.s. Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 0,00 €

40. Kúpna zmluva č. 6/2013 2.4.2013 3.4.2013
Zmluvná strana: Ing. Marian Kišš a manž. Andrea, Nové Zámky
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/72
Cena predmetu zmluvy: 1 400,00 €

39. Zmluva o nájme bytu č. 20/2013 2.4.2013 3.4.2013
Zmluvná strana: Katarína Zacharová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 456,00 €

38. Zmluva o nájme bytu č. 19/2013 2.4.2013 3.4.2013
Zmluvná strana: Tomáš Tomka, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 948,00 €

37. Zmluva o prenájme pozemku č. 18/2013 2.4.2013 3.4.2013
Zmluvná strana: Jaroslav Novotný, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €


36. Hromadná licenčná zmluva VP/13/07334/001 25.3.2013 27.3.2013
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hudobných diel na fašiangovej zábave
Cena predmetu zmluvy:

35. Dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. 01/2011 31.12.2012 22.3.2013
Zmluvná strana: AQUAViTA PLUS spol. s r.o., Žarnovica
Predmet zmluvy: zmena článku 3 zmluvy
Cena predmetu zmluvy:


34. Kúpna zmluva č. 5/2013 18.3.2013 19.3.2013
Zmluvná strana: Mária Danišová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc. Č. 2582/73, 2582/8
Cena predmetu zmluvy: 1 456,00 €

33. Zmluva o prenájme KD č. 3/2013 8.3.2013 9.3.2013
Zmluvná strana: PPD Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

32. Kúpna zmluva č. 4/2013 11.3.2013 12.3.2013
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3136/88
Cena predmetu zmluvy: 1 407,00 €

31. Kúpna zmluva č. 3/2013 11.3.2013 12.3.2013
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc.č. 3947/81
Cena predmetu zmluvy: 1 232,00 €

30. Kúpna zmluva č. 2/2013 11.3.2013 12.3.2013
Zmluvná strana: Dušan Dubaj, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku parc.č. 3947/82
Cena predmetu zmluvy: 4 256,00 €

29. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.2.2013 27.2.2013
Zmluvná strana: Orange Slovensko a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie verejných služieb
Cena predmetu zmluvy: -

28. Zmluva o odvoze a zneškodnení komunálneho odpadu 2.1.2013 26.2.2013
Zmluvná strana: DELOEC s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: odvoz a zneškodnenie kom. Odpadu
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

27. Zmluva č. 1/2013/OFK 7.1.2013 25.2.2013
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na r. 2013
Cena predmetu zmluvy: 12 600,00 €

26. Zmluva č. 2/2013/Kynolog. Klub 7.1.2013 25.2.2013
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - Základná organizácia Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na r. 2013
Cena predmetu zmluvy: 2 090,00 €

25. Zmluva o prenájme pozemku č. 39/2012 25.2.2013 26.2.2013
Zmluvná strana: Zita Gogová, Chrabrany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3947/2
Cena predmetu zmluvy: 165,00 €

24. Zmluva o prenájme pozemku č. 37/2012 14.2.2013 15.2.2013
Zmluvná strana: Pavel Zárecký, Galanta
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 17,88 €

23. Zmluva o prenájme pozemku č. 17/2013 12.2.2013 13.2.2013
Zmluvná strana: František Kotrba, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3545/1
Cena predmetu zmluvy: 23,89 €

22. Licenčná zmluva č. U1360/2013 19.2.2013 20.2.2013
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: poskytnutie licencie a sytémovej podpory
Cena predmetu zmluvy: 622,00 €

21. Zmluva o dielo 19.2.2013 20.2.2013
Zmluvná strana: Ing. Arch. Ján Mezei, Nitra
Predmet zmluvy: zmena územného plánu obce 01-2013
Cena predmetu zmluvy: 1 920,00 €

20. Kúpna zmluva č. 1/2013 11.2.2013 12.2.2013
Zmluvná strana: Ján Marga a manž. Anna, Krušovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/164
Cena predmetu zmluvy: 1 316,00 €

19. Zmluva o uverejnení inzercie 4.2.2013 5.2.2013
Zmluvná strana: MEDIATEL, spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

18. Zmluva o prenajme KD c. 2/2013 5.2.2013 6.2.2013
Zmluvná strana: PZ Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 96,25 €

17. Zmluva o prenajme KD c. 1/2013 29.1.2013 30.1.2013
Zmluvná strana: Martin Šuška, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 99,58 €

16. Zmluva o prenajme pozemku c. 16/2013 23.1.2013 24.1.2013
Zmluvná strana: Beáta Gígelová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 10,03 €

15. Zmluva o prenajme pozemku c. 15/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Marian Goldberger, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku časť parc.č. 3544/1
Cena predmetu zmluvy: 195,00 €

14. Opakovana zmluva o najme bytu c. 14/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Iveta Kapustová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8
Cena predmetu zmluvy: 76,00 €

13. Opakovana zmluva o najme bytu c. 13/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Peter Šimon, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 134,00 €

12. Opakovana zmluva o najme bytu c. 12/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Dušan Labuda a Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 134,00 €

11. Opakovana zmluva o najme bytu c. 11/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Jana Pavlíková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy: 177,30 €

10. Opakovana zmluva o najme bytu c. 10/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Juraj Zubčák a Silvia Kopincová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 177,30 €

9. Opakovana zmluva o najme bytu c. 9/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Iveta Grznárová a Peter Chmelár, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 165,80 €

8. Opakovana zmluva o najme bytu c. 8/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Erika Chmelárová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8
Cena predmetu zmluvy: 76,00 €

7. Opakovana zmluva o najme bytu c. 7/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Jaroslav Polák, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 76,00 €

6. Opakovana zmluva o najme bytu c. 6/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Roman Dinga a Renáta Dingová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 134,00 €

5. Opakovana zmluva o najme bytu c. 5/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Lucia Uríková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 134,00 €

4. Opakovana zmluva o najme bytu c. 4/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Katarína Deličová a Roman Delič, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy: 177,30 €

3. Opakovana zmluva o najme bytu c. 3/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Juraj Paluš a Ing. Katarína Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 177,30 €

2. Opakovana zmluva o najme bytu c. 2/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Marek Okša, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 165,80 €

1. Opakovana zmluva o najme bytu c. 1/2013 31.12.2012 2.1.2013
Zmluvná strana: Erik Kauzal a Stanislava Novotková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 165,80 €

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov