• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2014

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

108. Zmluva o spoločnom hlavnom kontrolórovi 22.12.2014 23.12.2014
Zmluvná strana: obec Chrabrany, obec Lužany
Predmet zmluvy: utváranie účinného systému kontroly
Cena predmetu zmluvy:

107. Poistná zmluva č. 511079505 30.12.2014 31.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - bytový dom 8 bj
Cena predmetu zmluvy: 156,00 €

106. Poistná zmluva č. 511079503 30.12.2014 31.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - bytový dom 13 bj
Cena predmetu zmluvy: 187,20 €

105. Poistná zmluva č. 511079490 29.12.2014 30.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - bytový dom 7 bj
Cena predmetu zmluvy: 146,54 €

104. Poistná zmluva č. 511079493 29.12.2014 30.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - Penzión Fortunato
Cena predmetu zmluvy: 456,87 €

103. Poistná zmluva č. 511079491 29.12.2014 30.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - Zdravotné stredisko
Cena predmetu zmluvy: 192,31 €

102. Poistná zmluva č. 511079492 29.12.2014 30.12.2014
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie majetku - Obecný úrad
Cena predmetu zmluvy: 561,26 €

101. Nájomná zmluva č. 13930513 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Pavol Pikna a Lucia Piknová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy:

100. Nájomná zmluva č. 13930413 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Michal Michalka a Sylvia Michalková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy:

99. Nájomná zmluva č. 13930613 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Tomáš Tomka a Jana Popardovská, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy:

98. Nájomná zmluva č. 13930713 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Alena Hubinská a Miroslav Hubinský, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy:

97. Nájomná zmluva č. 14000113 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Juraj Okša a Alexandra Okšová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy:

96. Nájomná zmluva č. 13930313 17.12.2014 18.12.2014
Zmluvná strana: Richard Sedlár a Karína Sedlárová
Predmet zmluvy: prenájom bytu č.3
Cena predmetu zmluvy:

95. Zmuva o pripojení do distribučnej siete 12.12.2014 15.12.2014
Zmluvná strana: SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: pripojenie odberného plynového zariadenia
Cena predmetu zmluvy: 180,30 € bez DPH

94. Zmluva o združenej dodávke elektriny 19.12.2014 22.12.2014
Zmluvná strana: ZSE Energia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: dodávky elektriny
Cena predmetu zmluvy:

93. Hromadná licenčná zmluva 30.12.2014 31.12.2014
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie súhlasu na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

92. Kúpna zmluva č. 37/2014 29.12.2014 30.12.2014
Zmluvná strana: Mgr. Erika Pastorková, Potvorice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/312
Cena predmetu zmluvy: 210,00 €

91. Kúpna zmluva č. Z2014242_Z 10.12.2014 11.12.2014
Zmluvná strana: ASC spol. s r.o., Trenčín
Predmet zmluvy: tonery
Cena predmetu zmluvy: 169,80 €

90. Kúpna zmluva č. Z2014191_Z 5.12.2014 8.12.2014
Zmluvná strana: JURIGA spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: tonery
Cena predmetu zmluvy: 52,00 €

89. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 1137/2014 10.12.2014 11.12.2014
Zmluvná strana: Úrad vlády Slovenskej republiky
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 20 000,00 €

88. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 6.11.2014 7.11.2014
Zmluvná strana: N.M.- Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit ročnej účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 250,00 €

87. Zmluva o prenájme KD č. 13/2014 16.12.2014 17.12.2014
Zmluvná strana: Nguyen Van, Dolné Naštice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

86. Zmluva o dielo č. 03/2014 2.12.2014 3.12.2014
Zmluvná strana: HYDRO Topoľčany s.r.o.
Predmet zmluvy: Prepojenie kanalizácie
Cena predmetu zmluvy: 130 676,98 €

85. Zmluva o prenájme KD č. 12/2014 27.11.2014 28.11.2014
Zmluvná strana: Mária Fedrová, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

87. Zmluva o pripojení č. 121440551 26.11.2014 27.11.2014
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Pripojenie do distribučnej sústavy
Cena predmetu zmluvy: 209,70 €

86. Zmluva o poskytnutí grantu č. 59/2014 7.11.2014 10.11.2014
Zmluvná strana: Nadácia Allianz, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie grantu
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

85. Zmluva o vykonaní audítorskej činnosti 7.11.2014 10.11.2014
Zmluvná strana: Ing. Dagmar Horáková, Nitra
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 500,00 €

84. Nájomná zmluva č. 13930214 19.11.2014 20.11.2014
Zmluvná strana: Soňa Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu
Cena predmetu zmluvy:

83. Zmluva o prenájme KD č. 11/2014 19.11.2014 20.11.2014
Zmluvná strana: Nguyen Van, Dolné Naštice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

82. Zmluva o prenájme KD č. 10/2014 3.11.2014 4.11.2014
Zmluvná strana: Helena Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 50,00 €

81. Kúpna zmluva č. 36/2014 4.11.2014 5.11.2014
Zmluvná strana: Mária Barteková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/313 a 3548/34
Cena predmetu zmluvy: 913,00 €

80. Kúpna zmluva č. 35/2014 29.10.2014 30.10.2014
Zmluvná strana: Jozef Gregor a manž. Eva, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3545/53 a 3545/13 diel 2
Cena predmetu zmluvy: 4 207,00 €

79. Kúpna zmluva č. 34/2014 27.10.2014 28.10.2014
Zmluvná strana: Ing. Albert Klbečko, Nitra
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3888/165 diel 1 a 3888/170
Cena predmetu zmluvy: 693,00 €

78. Zmluva o prenájme KD č. 9/2014 29.10.2014 30.10.2014
Zmluvná strana: Katarína Urbánková, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

77. Zmluva o prenájme KD č. 8/2014 15.10.2014 16.10.2014
Zmluvná strana: Nguyen Van , Dolné Naštice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

76. Kúpna zmluva č. 33/2014 9.10.2014 10.10.2014
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Cibulka, Práznovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/106 a 1932/153
Cena predmetu zmluvy: 294,00 €

75. Zmluva o cene č. 2/2014 24.7.2014 25.7.2014
Zmluvná strana: skupina PROFIL, Topoľčany
Predmet zmluvy: hodové vystúpenie
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €

74. Kúpna zmluva č. 32/2014 30.9.2014 1.10.2014
Zmluvná strana: Martin Ďurči, Malé Hoste
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/185 diel 1
Cena predmetu zmluvy: 301,00 €

73. Kúpna zmluva č. 31/2014 29.9.2014 30.9.2014
Zmluvná strana: Milan Čakajda a manž. Tatiana, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2875/3 a 1932/129
Cena predmetu zmluvy: 1 855,00 €

72. Zmluva č. 10186408U01 18.9.2014 19.9.2014
Zmluvná strana: Enviromentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 200 000,00 €

71. Zmluva o dielo č. 50/2014 17.9.2014 18.9.2014
Zmluvná strana: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie
Cena predmetu zmluvy: 708,00 €

70. Zmluva o prenájme KD č. 7/2014 23.9.2014 24.9.2014
Zmluvná strana: Ľubica Šmátralová, Sereď
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

69. Kúpna zmluva č. 30/2014 23.9.2014 24.9.2014
Zmluvná strana: Jozef Stanko a manž. Anna, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/154, 1932/155, 1932/156, 1932/157
Cena predmetu zmluvy: 3 591,00 €

68. Zmluva o prenájme KD č. 6/2014 19.9.2014 22.9.2014
Zmluvná strana: Nguyen Van, Dolné Naštice
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

67. Kúpna zmluva č. 29/2014 16.9.2014 17.9.2014
Zmluvná strana: Eva Zima, Krásno
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č. 3553/47 a 3553/48
Cena predmetu zmluvy: 11 630,00 €

66. Nájomná zmluva č. 14010514 27.8.2014 28.8.2014
Zmluvná strana: Daniel Malek a Miriama Maleková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy:

65. Kúpna zmluva č. 28/2014 5.9.2014 8.9.2014
Zmluvná strana: Peter Vaško, Partizánske
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/39, 3888/169
Cena predmetu zmluvy: 1 904,00 €

64. Kúpna zmluva č. 27/2014 5.9.2014 8.9.2014
Zmluvná strana: Jaroslav Valjent a manž. Marta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/96 diel 1 a 3548/310
Cena predmetu zmluvy: 1 092,00 €

63. Zmluva o dielo č. 02/2014 27.8.2014 28.8.2014
Zmluvná strana: HYDRO Topoľčany, s.r.o.
Predmet zmluvy: zhotovenie kanalizácie - 4. stavba
Cena predmetu zmluvy: 510 000,00 €

62. Kúpna zmluva č. 26/2014 20.8.2014 21.8.2014
Zmluvná strana: Jozef Stanko a manž. Anna, Prašice
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č.1932/150, 1932/151
Cena predmetu zmluvy: 315,00 €

61. Kúpna zmluva č. 25/2014 12.8.2014 13.8.2014
Zmluvná strana: Pavol Bulák, Prašice
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č.3548/302, 3548/303
Cena predmetu zmluvy: 1 050,00 €

60. Kúpna zmluva č. 24/2014 12.8.2014 13.8.2014
Zmluvná strana: Eva Müllerová, Topoľčany
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č.3548/300
Cena predmetu zmluvy: 1 267,00 €

59. Zmluva o dielo č. 35/2014 31.7.2014 1.8.2014
Zmluvná strana: Ekoservis Slovensko s.r.o., Veľký Slavkov
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie
Cena predmetu zmluvy: 420,00 €

58. Mandátna zmluva 4.7.2014 7.7.2014
Zmluvná strana: PPLA, s.r.o. Bratislava
Predmet zmluvy: obstaranie zákazky
Cena predmetu zmluvy: 999,00 €

57. Kúpna zmluva č. 23/2014 31.7.2014 1.8.2014
Zmluvná strana: Peter a Tomáš Zmajkovičovci, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/144
Cena predmetu zmluvy: 693,00 €

56. Zmluva o prenájme KD č. 5/2014 15.7.2014 16.7.2014
Zmluvná strana: Nguyen Van, Dolné Naštice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

55. Nájomná zmluva č. 2/2014 30.6.2014 1.7.2014
Zmluvná strana: Marta Dejová - majami, Krušovce
Predmet zmluvy: prenájom predajného stánku
Cena predmetu zmluvy: 400,00 €

54. Zmluva č. 100852 08U01 9.7.2014 10.7.2014
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie podpory
Cena predmetu zmluvy: 5 604,40 €

53. Dohoda o poskytnutí grantu č. ZE-14-07 16.7.2014 17.7.2014
Zmluvná strana: Nadácia Ekopolis, Banská Bystrica
Predmet zmluvy: poskytnutie grantu
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

52. Kúpna zmluva č. 22/2014 15.7.2014 16.7.2014
Zmluvná strana: Pavol Haluza a manž. Alena, Krušovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/311
Cena predmetu zmluvy: 497,00 €

51. Zmluva o dielo č. Enviro02-2014 9.7.2014 10.7.2014
Zmluvná strana: JA-BL-KO ct., s.r.o., Nové Zámky
Predmet zmluvy: vyhotovenie žiadosti
Cena predmetu zmluvy: 999,00 €

50. Zmluva o dielo 2 9.7.2014 10.7.2014
Zmluvná strana: KA.STA group s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: vypracovanie projektu
Cena predmetu zmluvy: 2 500,00 €

49. Zmluva o prevode vlastníckeho práva 4.7.2014 7.7.2014
Zmluvná strana: Imrich Beláň a manž. Marta, Bojná
Predmet zmluvy: predaj pozemku
Cena predmetu zmluvy: 3 360,00 €

48. Kúpna zmluva č. 21/2014 1.7.2014 2.7.2014
Zmluvná strana: Juraj Guldan a manž. Anna, Nitra
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/155
Cena predmetu zmluvy: 4 648,00 €

47. Kúpna zmluva č. 20/2014 1.7.2014 2.7.2014
Zmluvná strana: Igor Jonášek, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/293 a 3548/8 - diel č. 2
Cena predmetu zmluvy: 1 575,00 €

46. Zmluva č. 4/2014/DHZ 1.7.2014 2.7.2014
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 2500,00 €

45. Zmluva č. 458/2014 11.6.2014 12.6.2014
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 250,00 €

44. Nájomná zmluva č. 13930113-2 9.6.2014 10.6.2014
Zmluvná strana: Erik Okša a Lucia Zrebná, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 158,00 €

43. Kúpna zmluva č. 19/2014 6.6.2014 9.6.2014
Zmluvná strana: Mgr. Erika Pastorková, Potvorice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/301
Cena predmetu zmluvy: 690,00 €

42. Zmluva o dielo č. 01/2014 26.5.2014 27.5.2014
Zmluvná strana: HYDRO Topoľčany, s.r.o.
Predmet zmluvy: odstránenie negatívnych účinkov dažďových vôd
Cena predmetu zmluvy: 5 932,82 €

41. Zmluva o dielo 19.5.2014 20.5.2014
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy:

40. Zmluva o prenájme KD č. 4/2014 12.5.2014 13.5.2014
Zmluvná strana: Mária Fedrová, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

39. Zmluva o poskytnutí dotácie č. MK-70/2014/2.5 9.5.2014 12.5.2014
Zmluvná strana: Ministerstvo kultúry SR, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 500,00 €

38. Zmluva o dielo č. 2304 10.4.2014 15.4.2014
Zmluvná strana: Aquaplan s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: projektový návrh
Cena predmetu zmluvy: 4 726,44 €

37. Zmluva odielo č. 2224 10.4.2014 15.4.2014
Zmluvná strana: Aquaplan s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: projektové práce
Cena predmetu zmluvy: 4 660,68 €

36. Zmluva o dielo č. 2144 10.4.2014 15.4.2014
Zmluvná strana: Aquaplan s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: projektové práce
Cena predmetu zmluvy: 3 253,44 €

35. Nájomná zmluva č. 1/2014 30.4.2014 2.5.2014
Zmluvná strana: Ing. Katarína Palušová a Mária Palyhach, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1 €

34. Kúpna zmluva č. 18/2014 5.5.2014 6.5.2014
Zmluvná strana: Antónia Pánisová, Nitra
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/296
Cena predmetu zmluvy: 1 645,00 €

33. Dohoda č. 10/§50j/NS/2014 27.3.2014 28.3.2014
Zmluvná strana: UPSVaR, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. príspevku
Cena predmetu zmluvy: 6 432,00 €

32. Dohoda č. 4/XX/2014/§54 24.4.2014 25.4.2014
Zmluvná strana: UPSVaR, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. príspevku
Cena predmetu zmluvy: 2 779,24 €

31. Kúpna zmluva č. 17/2014 23.4.2014 24.4.2014
Zmluvná strana: Elena Kubričanová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/299
Cena predmetu zmluvy: 2 289,00 €

30. Kúpna zmluva č. 16/2014 23.4.2014 24.4.2014
Zmluvná strana: Peter Kula, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3545/52
Cena predmetu zmluvy: 588,00 €

29. Kúpna zmluva č. 15/2014 23.4.2014 24.4.2014
Zmluvná strana: Alžbeta Kollárová, Kysucké Nové Mesto
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3545/51
Cena predmetu zmluvy: 1 358,00 €

28. Kúpna zmluva č. 14/2014 14.4.2014 15.4.2014
Zmluvná strana: Mária Petrinová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3548/297
Cena predmetu zmluvy: 973,00 €

27. Kúpna zmluva č. 13/2014 9.4.2014 10.4.2014
Zmluvná strana: Oľga Šrámková, Topoľčany a i.
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/295
Cena predmetu zmluvy: 2 233,00 €

26. Dodatok č. 1 k Licenčnej zmluve č. U1360/2013 27.3.2014 28.3.2014
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: zmena článku 3 zmluvy
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

25. Zmluva o prenájme KD č. 3/2014 27.3.2014 28.3.2014
Zmluvná strana: Mária Fedrová, Čadca
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

24. Nájomná zmluva č. 1366022142 20.3.2014 21.3.2014
Zmluvná strana: Miloš Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2 B
Cena predmetu zmluvy: 68,00 €

23. Kúpna zmluva č. 12/2014 25.3.2014 26.3.2014
Zmluvná strana: Dušan Černek a manž. Mária, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/292 a 3548/9
Cena predmetu zmluvy: 2 149,00 €

22. Kúpna zmluva č. 11/2014 12.3.2014 13.3.2014
Zmluvná strana: Jozef Macura a manž. Eva, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/294
Cena predmetu zmluvy: 1 316,00 €

21. Kúpna zmluva č. 10/2014 10.3.2014 11.3.2014
Zmluvná strana: Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/168
Cena predmetu zmluvy: 1 918,00 €

20. Dodatok č. 2 k NZ č. 12/2011 20.2.2014 21.2.2014
Zmluvná strana: Patrik Ondrejka
Predmet zmluvy: zmena výšky poplatku za pitnú vodu, stočné a plyn
Cena predmetu zmluvy: -

19. Kúpna zmluva č 9/2014 24.2.2014 25.2.2014
Zmluvná strana: Ján Šesták a manž. Mária, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/78 a 3772/76
Cena predmetu zmluvy: 1 389,50 €

18. Zmluva o prenájme KD č. 1/2014 20.2.2014 21.2.2014
Zmluvná strana: PZ Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 0,00 €

17. Kúpna zmluva č. 8/2014 19.2.2014 20.2.2014
Zmluvná strana: Ing. Peter Kúdela a manž. Daniela, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/290
Cena predmetu zmluvy: 1 260,00 €

16. Kúpna zmluva č. 7/2014 13.2.2014 14.2.2014
Zmluvná strana: PaedDr. Pavol Vančo a manž. Mgr. Mária Vančová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/291, 3548/92
Cena predmetu zmluvy: 1 246,00 €

15. Zmluva Obec Prašice/U 28.1.2014 29.1.2014
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom poľnohospodárskej pôdy
Cena predmetu zmluvy: 277,72 €

14. Kúpna zmluva č. 6/2014 28.1.2014 29.1.2014
Zmluvná strana: Mgr. Peter Doležaj, Ludanice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/145 - 1 diel
Cena predmetu zmluvy: 273,00 €

13. Mandátna zmluva č. VO/40105 24.1.2014 27.1.2014
Zmluvná strana: Euro Dotácie, a.s., Žilina
Predmet zmluvy: vykonanie verejného obstarávania
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

12. Zmluva o dielo 21.1.2014 22.1.2014
Zmluvná strana: Jozef Kišac
Predmet zmluvy: výmena plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 1 227,60 €

11. Kúpna zmluva č. 5/2014 21.1.2014 22.1.2014
Zmluvná strana: Emil Filipeje, Veľké Bedzany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/85, 3947/85
Cena predmetu zmluvy: 735,00 €

10. Kúpna zmluva č. 4/2014 21.1.2014 22.1.2014
Zmluvná strana: Ing. Ivan Antalík a manž. Jana, Senec
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/287, 3548/288, 3548/289
Cena predmetu zmluvy: 896,00 €

9. Kúpna zmluva č. 3/2014 21.1.2014 22.1.2014
Zmluvná strana: Róbert Vojtela a manž. Helena, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/49
Cena predmetu zmluvy: 2 373,00 €

8. Kúpna zmluva č. 2/2014 21.1.2014 22.1.2014
Zmluvná strana: Stanislav Kabas, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/50, 3545/6
Cena predmetu zmluvy: 1 876,00 €

7. Kúpna zmluva č. 1/2014 17.1.2014 20.1.2014
Zmluvná strana: Vladimír Želiska a manž. Zlatica, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/167
Cena predmetu zmluvy: 1 351,00 €

6. Zmluva č. 3/2014/GINET 15.1.2014 16.1.2014
Zmluvná strana: Patrik Ondrejka GINET, Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 500,00 €

5. Zmluva č. 793257/CON001222944 13.1.2014 14.1.2014
Zmluvná strana: Mediatel spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie prezentácie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

4. Zmluva č. 1/2014/OFK 10.1.2014 13.1.2014
Zmluvná strana: OFK Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

3. Zmluva č. 2/2014/Kynologický klub 10.1.2014 13.1.2014
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 2 300,00 €

2. Nájomná zmluva č. 136602214 9.1.2014 10.1.2014
Zmluvná strana: Jaroslava Švec, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2 B
Cena predmetu zmluvy: 68,00 €

1. Zmluva o dielo č. 2014-01-01 1.1.2014 2.1.2014
Zmluvná strana: Pepax Consulting LLC, Sussex USA
Predmet zmluvy: softwarový systém pre obecnú web stránku
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov