• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 13.00 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2017

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

154. Kúpna zmluva č. 3171248405 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

154. Kúpna zmluva č. 3171248404 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

153. Kúpna zmluva č. 3171248403 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

152. Kúpna zmluva č. 3171248402 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

151. Kúpna zmluva č. 3171248401 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

150. Kúpna zmluva č. 3171248400 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup mobilného telefónu
Cena predmetu zmluvy: 96,00 €

149. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo 30.11.2017 1.12.2017
Zmluvná strana: TOP Capitals, s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: zmena ceny za dielo
Cena predmetu zmluvy: 39 730,13 €

148. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4/2017 6.12.2017 7.12.2017
Zmluvná strana: MIRMI Dent, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 556,98 €

147. Nájomná zmluva č. 14000718 29.12.2017 29.12.2017
Zmluvná strana: Tomáš Tomka, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

146. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 5/2017 29.12.2017 29.12.2017
Zmluvná strana: Tomáš Tomka, Prašice
Predmet zmluvy: vrátenie preplatku finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 450,00 €

145. Nájomná zmluva č. 13930618 28.12.2017 29.12.2017
Zmluvná strana: Monika Štefkovičová a Jozef Janech, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 185,00 €

144. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 4/2017 19.12.2017 20.12.2017
Zmluvná strana: Monika Štefkovičová a Jozef Janech, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 462,60 €

143. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme pozemkov a nebyt. priest. č. 4/2016 5.12.2017 6.12.2017
Zmluvná strana: LIANA FUN PARK, Topoľčany
Predmet zmluvy: zmena nájomcu
Cena predmetu zmluvy:

142. Zmluva č. 42/MV-NR/2017 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: MV SR, OÚ Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov na dobudovanie kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

141. Nájomná zmluva opakovaná č. 14000113 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: Juraj Okša a manž. Alexandra, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 184,40 €

140. Nájomná zmluva opakovaná č. 13930513 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: Pavol Pikna a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 177,10 €

139. Nájomná zmluva opakovaná č. 13930413 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: Michal Michalka a manž. Sylvia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy: 176,60 €

138. Nájomná zmluva opakovaná č. 13930313 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: Richard Sedlár a manž. Katarína, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 186,30 €

137. Nájomná zmluva opakovaná č. 13930214 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: Soňa Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 176,30 €

136. Kúpna zmluva č. 12/2017 12.12.2017 13.12.2017
Zmluvná strana: COOP Jednota Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/3
Cena predmetu zmluvy: 650,00 €

135. Dohoda o prevode práv a povinností 18.12.2017 19.12.2017
Zmluvná strana: MIRMITECH s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: prevod práv a povinností podľa Zmluvy BOZP a OpP
Cena predmetu zmluvy:

134. Zmluva o poskytovaní služieb č. 2/2017 13.12.2017 14.12.2017
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: likvidácia splaškových odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

133. Zmluva o prenájme KD č. 8/2017 11.12.2017 12.12.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

132. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 3/2017 1.12.2017 4.12.2017
Zmluvná strana: Vladimíra Bartoníková, Prašice
Predmet zmluvy: Zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 1 110,60 €

131. Nájomná zmluva č. 14000317 30.11.2017 1.12.2017
Zmluvná strana: Vladimíra Bartoníková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 203,00 €

130. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-513-02438 9.11.2017 10.11.2017
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré Mesto
Predmet zmluvy: zmena bodov 5.9, 5.10, 6.3, a článkov 7. a 8.
Cena predmetu zmluvy:

129. Zmluva o poskytnutí fin. prostriedkov č. 17-513-02438 4.8.2017 5.8.2017
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré Mesto
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov na náku kníh
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

128. Rámcová zmluva č. 004/2017 o poskytovaní služieb 7.11.2017 8.11.2017
Zmluvná strana: HYMES MK, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: overovanie meradla
Cena predmetu zmluvy: 897,00 €

127. Nájomná zmluva opakovaná č. 13673217 27.11.2017 28.11.2017
Zmluvná strana: Peter Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3B
Cena predmetu zmluvy: 153,40 €

126. Zmluva o zriadení spoločného obecného úradu 25.09.2017 26.09.2017
Zmluvná strana: Obec Podhradie
Predmet zmluvy: zriadenie spoločného obecného úradu
Cena predmetu zmluvy:

125. Zmluva o oskytovaní technickej služby č. TS 20K/2017 6.11.2017 7.11.2017
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: montáž, údržba a servis kamerového systému v obci
Cena predmetu zmluvy:

124. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 3/2018 15.11.2017 16.11.2017
Zmluvná strana: Ing. Dagmar Horáková, Nitra
Predmet zmluvy: audit účtovnej a konsolidovanie závierky k 31.12.2017
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

123. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb č. 44/2017 31.10.2017 2.11.2017
Zmluvná strana: Ing. Dagmar Horáková, Nitra
Predmet zmluvy: audit účtovnej a konsolidovanie závierky k 31.12.2016
Cena predmetu zmluvy: 2 000,00 €

122. Zmluva č. 20/2016 2.11.2017 3.11.2017
Zmluvná strana: Slovenská pošta a.s., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1 317,60 €

121. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136605115 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Zilíska, Prašíce
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,80 €

120. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136604216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Zlatica Galbavá, Katarína Machová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 153,60 €

119. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136603216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Helena Palušová a Ľuboš Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 152,60 €

118. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136609116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Eva Kozáčková
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 142,90 €

117. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136608115 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Katarína Zacharová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 152,00 €

116. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136607116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Jozef Janega, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 155,80 €

115. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136606113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Iveta Tomková, Ľubomír Čapko, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 150,20 €

114. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136613116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Dušan Šrámek, Tatiana Šrámeková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 160,80 €

113. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136612116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Daniela Orelová
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,10 €

112. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136611113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Marek Farkaš, Tatiana Farkašová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 157,10 €

111. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 136610113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Peter Lacika, Katarína Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 154,10 €

110. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13672216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Lacika, Adriana Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 149,00 €

109. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13672116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Helena Grežďová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,20 €

108. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13671216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Peter Kuka, Jana Kuková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 150,30 €

107. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13671116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Mária Micháleková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 152,20 €

106. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13674216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Teodor Bittara, Darina Bittarová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 151,70 €

105. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13674116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Andrej Pastva, Veronika Pastvová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 162,20 €

104. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13673216 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Peter Bartek
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 153,40 €

103. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13673116 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Ing. Pavol Gális, Mária Gálisová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 139,90 €

102. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930413 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Michal Michalka, Sylvia Michalková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 176,60 €

101. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930313 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Katarína Sedlárová, Richard Sedlár, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 186,30 €

100. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930214 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Soň Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 176,30 €

099. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930113-2 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Erik Okša, Lucia Okšová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 182,10 €

098. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Okša, Alexandra Okšová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 184,40 €

097. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930715 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Mgr. Juraj Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 174,10 €

096. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 13930613 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Tomáš Tomka, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 183,10 €

095. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 13930513 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Pavol Pikna, Lucia Piknová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 177,10 €

094. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000513 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Dusan Labuda, Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 151,20 €

093. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000413 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Jana Pavlíková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 201,20 €

092. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000313 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Zubčák, Silvia Zubčáková, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 203,00 €

091. Dodatok č. 2 k Nájomnej zmluve č. 14000213 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Iveta Chmelárová, Peter Chmelár, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 192,20 €

090. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010313 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Juraj Paluš, Ing. Katarína Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 206,20 €

089. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010213 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Marek Okša, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 186,20 €

088. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010113 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Erik Kauzal, Stanislava Kauzalová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 196,10 €

087. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000613 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Peter Šimon
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 145,90 €

086. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010614 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Renáta Dingová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 152,00 €

085. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010517 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 146,40 €

084. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14010413 16.08.2017 29.09.2017
Zmluvná strana: Katarína Deličová, Roman Delič, Prašice
Predmet zmluvy: zvýšenie mesačného nájomného
Cena predmetu zmluvy: 206,20 €

083. Zmluva o dielo - TOP Capitals, s.r.o. 3.11.2017 6.11.2017
Zmluvná strana: TOP Capitals, s.r.o, Urmince
Predmet zmluvy: zhotovenie chodníka k cintorínu
Cena predmetu zmluvy: 37 524,00 €

082. Zmluva o dielo č. 06-17 18.10.2017 19.10.2017
Zmluvná strana: Ing. Ján Bobák, Podkonice
Predmet zmluvy: zhotovenie projektovej dokumentácie - KD
Cena predmetu zmluvy: 17 200,00 €

081. Zmluva o poskytovaní stravy - Petrus 26.10.2017 27.10.2017
Zmluvná strana: Martin Petrus J+G, Prašice
Predmet zmluvy: dodávka stravy pre dôchodcov
Cena predmetu zmluvy: 2,50 €

080. Zmluva o poskytovaní stravy - Líška 26.10.2017 27.10.2017
Zmluvná strana: Marián Líška, Agentúra LIOB, Lužianky
Predmet zmluvy: dodávka stravy pre dôchodcov
Cena predmetu zmluvy: 2,85 €

079. Zmluva o pripojení odberného EZ do distribučnej sústavy č. 121734702 25.10.2017 26.10.2017
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: umožnenie pripojenia do DS
Cena predmetu zmluvy: 16,78 €

078. Zmluva o pripojení odberného EZ do distribučnej sústavy č. 121733783 23.10.2017 24.10.2017
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: umožnenie pripojenia do DS
Cena predmetu zmluvy: 16,78 €

077. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2017/CVČ 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo Nitra, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie pre CVČ
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

076. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2017/CVČ 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo Nitra, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie pre CVČ
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

075. Kúpna zmluva č. 11/2017 16.10.2017 17.10.2017
Zmluvná strana: Jaroslav Bencko a manž. Mgr. Monika Bencková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/126 TTP
Cena predmetu zmluvy: 931,00 €

074. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 12/2017 10.10.2017 11.10.2017
Zmluvná strana: Daniel Kúdela - Maso, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom trhovéh miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

073. Kúpna zmluva č. 10/2017 14.9.2017 18.9.2017
Zmluvná strana: Alžbeta Kollárová, Liptovský Mikuláš
Predmet zmluvy: predaj pozemku, diel 1 z parc.č. 3545/51
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

072. Zmluva o prenájme pozemku č. 6/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Kristína Svitková, Krušovce
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 192,93 €

071. Zmluva o prenájme pozemku č. 5/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Martina Ondrušková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

070. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 11/2017 18.9.2017 19.9.2017
Zmluvná strana: Jozef Zajac - ZAJO, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

069. Zmluva o dodaní služieb v oblasti BOZP a OpP 13.9.2017 14.9.2017
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Meluš, Krnča
Predmet zmluvy: zabezpečovanie činnosti v oblasti BOZP a OpP
Cena predmetu zmluvy: 66,00 €

068. Kúpna zmluva č. 9/2017 6.9.2017 7.9.2017
Zmluvná strana: Marián Livinský, Jacovce
Predmet zmluvy: Predaj pozemku, parc.č. 3544/152 a 3545/55
Cena predmetu zmluvy: 2 506,00 €

067. Zmluva o prenájme KD č. 7/2017 5.9.2017 6.9.2017
Zmluvná strana: Tatiana Šrámeková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

066. Zmluva o prenájme KD č. 6/2017 27.7.2017 28.7.2017
Zmluvná strana: Mgr. Hana Križanová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

065. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 10/2017 24.7.2017 25.7.2017
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: Prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

064. Zmluva o prenájme KD č. 5/2017 19.7.2017 20.7.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

063. Nájomná zmluva opakováná č. 13930113-2 14.7.2017 17.7.2017
Zmluvná strana: Erik Okša a manž. Lucia, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 180,00 €

062. Kúpna zmluva č. 8/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Sinta Group, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3986/16, 3986/17, 3986/18
Cena predmetu zmluvy: 5 790,00 €

061. Kúpna zmluva č. 7/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Milan Sabo, Martin - Záturčie
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3947/90
Cena predmetu zmluvy: 1 281,00 €

060. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 9/2017 13.7.2017 14.7.2017
Zmluvná strana: Andrea Kudríková, Piešťany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

059. Dodatok k Zmluve č. 2028718659 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

058. Dodatok k Zmluve č. 2028239573 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

057. Dodatok k Zmluve č. 2029434427 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

056. Dodatok k Zmluve č. 2028247680 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

055. Dodatok k Zmluve č. 2029512556 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

054. Dodatok k Zmluve č. 2030094894 12.7.2017 13.7.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy:

053. Dodatok č. 3 k Zmluve o spoločnom hlavnom kontrolórovi 22.6.2017 23.6.2017
Zmluvná strana: Chrabrany, Lužany, Nemčice, Bojná, Šalgovce
Predmet zmluvy: zmena počtu účastníkov
Cena predmetu zmluvy:

052. Kúpna zmluva č. 6/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/91
Cena predmetu zmluvy: 1 148,00 €

051. Zmluva o prenájme KD č. 4/2017 10.7.2017 11.7.2017
Zmluvná strana: Firma Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

050. Nájomná zmluva č 14010517 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 140,40 €

049. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2017 29.6.2017 30.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Dana Daňová, Jacovce
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky - doplatku
Cena predmetu zmluvy: 313,80 €

048. Nájomná zmluva č 14010717 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá a Jozef Grznár, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 103,40 €

047. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2017 28.6.2017 29.6.2017
Zmluvná strana: Ing. Lenka Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

046. Kúpna zmluva č. 5/2017 26.6.2017 27.6.2017
Zmluvná strana: Pavol Matušík a manž. Helena, Belince
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3973/2
Cena predmetu zmluvy: 343,00 €

045. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 577/2017 20.6.2017 21.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

044. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 6/2017 14.6.2017 15.6.2017
Zmluvná strana: Mgr. Vladimír Velčícký, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 37441 12.6.2017 13.6.2017
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na zabezpečenie materiálno-techn. vybavenia DHZO
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

042. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 328/2017 7.6.2017 8.6.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

041. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 9500000199 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: V-Elektra Slovakia a.s., Martin
Predmet zmluvy: zmena počtu odberných miest
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 8/2017 26.5.2017 29.5.2017
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

039. Zmluva o dielo 23.5.2017 24.5.2017
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 14 101,04 €

038. Kúpna zmluva č. 4/2017 22.5.2017 23.5.2017
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 278/4
Cena predmetu zmluvy: 889,00 €

037. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 5/2017 19.5.2017 22.5.2017
Zmluvná strana: Tomáš Naňo, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

036. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 7/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: Eva Čanigová, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

035. Zmluva o prenájme KD č. 3/2017 18.5.2017 19.5.2017
Zmluvná strana: f. Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

034. Zmluva o dielo 17.5.2017 18.5.2017
Zmluvná strana: Renova - ART s.r.o., Sereď
Predmet zmluvy: rekonštrukcie sochy a podstavca Sv. Floriána
Cena predmetu zmluvy: 6 000,00 €

033. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 4/2017 11.5.2017 12.5.2017
Zmluvná strana: Jana Bobocká - CARAMELLA, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v Centre služieb v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €

032. Zmluva o dielo 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Topoľčany
Predmet zmluvy: oprava strechy na budove Kamenárstva v Prašiciach
Cena predmetu zmluvy: 5 990,00 €

031. Zmluva o prenájme nebyt. priestorov č. 3/2017 10.5.2017 11.5.2017
Zmluvná strana: Matej Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom dielní v budove Kamenárstva
Cena predmetu zmluvy: 350,00 €

030. Kúpna zmluva č. 3/2017 3.5.2017 4.5.2017
Zmluvná strana: Milan Okša a manž. Helena, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/164
Cena predmetu zmluvy: 3 661,00 €

029. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 4/2017 20.4.2017 21.4.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

028. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 3/2017 31.3.2017 3.4.2017
Zmluvná strana: Ing. Štefan Kišac, Trenčín
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

027. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 2/2017 27.3.2017 28.3.2017
Zmluvná strana: Andrej Grežďo, Bratislava
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

026. Zmluva o odvádzaní a čistení odpadových vôd č. 1/2017 26.1.2017 27.1.2017
Zmluvná strana: Vlastníci bytov bytovky Slnečná 1465/125, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o prenájme KD - kinosála 21.4.2017 24.4.2017
Zmluvná strana: Jana Zvonárová - JANPET partners, Smolenice
Predmet zmluvy: prenájom kinosály v KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

024. Zmluva o dielo 17.3.2017 20.3.2017
Zmluvná strana: BAUNAL - Ing. Peter Nalezinek
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 9 934,34 €

023. Kúpna zmluva č. Z201715599_Z 6.4.2017 7.4.2017
Zmluvná strana: FEREX s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: nákup kontajnerov
Cena predmetu zmluvy: 4 670,00 €

022. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2017 3.4.2017 4.4.2017
Zmluvná strana: JUKKA s.r.o., Ostrožská Nová Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

021. Zmluva č. 2/2017 30.3.2017 31.3.2017
Zmluvná strana: Peter Herda, Závada
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 200,00 €

020. Zmluva o prenájme KD č. 2/2017 24.3.2017 27.3.2017
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

019. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 14/NR/2016 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: MVSR - OÚ NR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na dobudovanie kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

018. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2017 20.3.2017 21.3.2017
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

017. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2017 16.3.2017 17.3.2017
Zmluvná strana: KERAX s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

016. Zmluva o prenájme KD č. 1/2017 15.3.2017 16.3.2017
Zmluvná strana: MEKKA s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: prenájom KD
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

015. Kúpna zmluva č. 2/2017 13.3.2017 14.3.2017
Zmluvná strana: Tomáš Okša, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3192
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

014. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2017 7.3.2017 8.3.2017
Zmluvná strana: Kohaplant s.r.o., Levice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

013. Zmluva o budúcej zmluve o zriadení vecného bremena 27.2.2017 28.2.2017
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: právo zriadenia vecného bremena
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2017 6.3.2017 7.3.2017
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

011. Kúpna zmluva č. 1/2017 28.2.2017 1.3.2017
Zmluvná strana: Alexander Schneidgen a manž. Emília, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/81
Cena predmetu zmluvy: 2.485,00 €

010. Hromadná licenčná zmluva č. VP/17/07334/001 13.2.2017 14.2.2017
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

009. Zmluva o dielo 8.2.2017 9.2.2017
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: dobudovanie kamerového systému v obci
Cena predmetu zmluvy: 13,015.20 €

008. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: RK Cirkev, biskupstvo Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72.00 €

007. Dodatok č. 5 k Zmluve o prenájme nebyt. prestorov č. 22/2011 24.1.2017 25.1.2017
Zmluvná strana: Peter Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: zmena čl. 5 a čl. 10
Cena predmetu zmluvy: 2,990.00 €

006. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2017 25.1.2017 26.1.2017
Zmluvná strana: Alena Kázmerová, Malacky
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60.00 €

005. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2017/CVČ 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: ZŠ Hollého, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 30.00 €

004. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2017 19.1.2017 20.1.2017
Zmluvná strana: Peter Mäsiar ROTOX, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3.50 €

003. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-30865-J4Q6/1 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150.00 €

002. Dodatok č. 1 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov č. 2/11/2006 16.1.2017 17.1.2017
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena článku IV.
Cena predmetu zmluvy: 645.00 €

001. Zmluva č. 2/2017/Kynolog. Klub 2.1.2017 3.1.2017
Zmluvná strana: KK Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3,000.00 €

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov