• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 13.00 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2019

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

175. Zmluva o nájme nehnuteľností 22.7.2019 23.7.2019
Zmluvná strana: Poľovnícke združenie Brezina, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nehnuteľností v k.ú. Prašice
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

174. Dohoda o skončení Kúpnej zmluvy zo dňa 2. 7. 2019 30.12.2019 31.12.2019
Zmluvná strana: DIPOS s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: skončenie zmluvného vzťahu v zmysle zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

173. Zmluva o budúcej kúpnej zmluve 29.11.2019 16.1.2020
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zaviazanie k uzavretiu kúpnej zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

172. Dodatok č. 1 k Zmluve o dodaní služieb v oblasti BOZP a OpP 31.12.2019 9.1.2020
Zmluvná strana: MIRMITECH s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: zmena článku V. zmluvy
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

171. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 36/2019 31.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

170. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 35/2019 30.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Miloš Beniak, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

169. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 34/2019 30.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Ladislav Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

168. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 33/2019 30.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Stanislav Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

167. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 32/2019 23.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Ľubomír Mahrík, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

166. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 31/2019 23.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Peter Novotný, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

165. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 30/2019 19.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Pavol Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

164. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 29/2019 19.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Miriam Šilová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

163. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 28/2019 19.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Peter Košík, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

162. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 27/2019 19.12.2019 8.1.2020
Zmluvná strana: Marián Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

161. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 12/2019 23.12.2019 23.12.2019
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: nahradenie celého textu kúpnej zmluvy
Cena predmetu zmluvy: 658,00 €

160. Zmluva o prenájme pozemku č. 11/2019 18.12.2019 19.12.2019
Zmluvná strana: Danka Hanová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 192,93 €

159. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 26/2019 17.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Spoločenstvo vlastníkov 4 byt. J. č. 211, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

158. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 25/2019 17.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Mgr. Anton Štefkovič, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

157. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 24/2019 16.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Agneša Uhlárová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

156. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 23/2019 16.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Jozef Šimon, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

155. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 22/2019 16.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Otília Grznárová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

154. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 21/2019 16.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Jozef Kišac, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

153. Zmluva o elektronickom zasielaní faktúr 13.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: súhlas s elektronickou fakturáciou
Cena predmetu zmluvy:

152. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 20/2019 12.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Jaroslava Bajzíková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

151. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 19/2019 12.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Marta Kováčová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

150. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 18/2019 11.12.2019 18.12.2019
Zmluvná strana: Vojtech Bruchatý, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

149. Kúpna zmluva č. 19/2019 6.12.2019 17.12.2019
Zmluvná strana: Marek Košík, Veľké Ripňany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/156
Cena predmetu zmluvy: 2 478,00 €

148. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo TOP-in, s.r.o. 11.12.2019 17.12.2019
Zmluvná strana: TOP-in s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: zmena ceny
Cena predmetu zmluvy: 8 103,60 €

147. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 17/2019 6.12.2019 16.12.2019
Zmluvná strana: Ľubomír Bajzík, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

146. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 16/2019 5.12.2019 16.12.2019
Zmluvná strana: Anton Pokus, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

145. Zmluva o dielo - CZ CZ Nitra s.r.o. 11.11.2019 12.12.2019
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: Dobudovanie kamerového systému v obci Prašice
Cena predmetu zmluvy: 8 229,00 €

144. Zmluva o poskytnutí dotácie č. UV SR 1199/2019 29.11.2019 5.12.2019
Zmluvná strana: Úrad vlády SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na stavebné úpravy na Dome smútku
Cena predmetu zmluvy: 20 000,00 €

143. Kúpna zmluva č. 18/2019 4.12.2019 5.12.2019
Zmluvná strana: Martina Veselá, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/157
Cena predmetu zmluvy: 203,00 €

142. Kúpna zmluva č. 17/2019 2.12.2019 3.12.2019
Zmluvná strana: Dávid Valent, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/184
Cena predmetu zmluvy: 1 414,00 €

141. Zmluva o poskytnutí dotácie č. 6/NR/2019 20.11.2019 26.11.2019
Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR, OÚ Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na dobudovanie kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 6 000,00 €

140. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 7/2019 21.11.2019 27.11.2019
Zmluvná strana: Záchranná zdravotná služba Bratislava
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov, garáže a hnuteľných vecí
Cena predmetu zmluvy: 1 500,00 €

139. Kúpna zmluva č. 16/2019 26.11.2019 27.11.2019
Zmluvná strana: Ľubomír Bobok a Alena Boboková, Partizánske
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/334
Cena predmetu zmluvy: 784,00 €

138. Kúpna zmluva č. 15/2019 26.11.2019 27.11.2019
Zmluvná strana: Jozef Macura a Eva Macurová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/333
Cena predmetu zmluvy: 987,00 €

137. Kúpna zmluva č. 14-2019 18.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: predaj cestného valca 12 t
Cena predmetu zmluvy: 500,00 €

136. Kúpna zmluva č. 13-2019 18.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Peter Grežďo, Prašice
Predmet zmluvy: predaj Nákladného vozidla PRAGA V3S - fekál
Cena predmetu zmluvy: 500,00 €

135. Nájomná zmluva opakovaná č. 13674119 14.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Andrej Pastva a Veronika Pastvová
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4A
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

134. Nájomná zmluva opakovaná č. 136613119 12.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Dušan Šrámek a Tatiana Šrámeková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 13A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

133. Nájomná zmluva opakovaná č. 136603219 14.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Ľuboš Paluš a Helena Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3B
Cena predmetu zmluvy: 142,40 €

132. Nájomná zmluva opakovaná č. 13672119 12.11.2019 19.11.2019
Zmluvná strana: Helena Grežďová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2A
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

131. Zmluva o prenájme KD č. 10/2019 14.11.2019 15.11.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

130. Nájomná zmluva opakovaná č. 136612119 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Daniela Orelová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 12A
Cena predmetu zmluvy: 136,70 €

129. Nájomná zmluva opakovaná č. 136607119 13.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Jozef Janega, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

128. Nájomná zmluva opakovaná č. 13674219 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Teodor Bittara a Darina Bittarová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4B
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

127. Nájomná zmluva opakovaná č. 13671119 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Mária Micháleková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1A
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

126. Nájomná zmluva opakovaná č. 136609119 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Eva Kozáčková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 9A
Cena predmetu zmluvy: 132,90 €

125. Nájomná zmluva opakovaná č. 13673119 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Mária Gálisová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3A
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

124. Nájomná zmluva opakovaná č. 13671219 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Peter Kuka a Jana Kuková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

123. Nájomná zmluva opakovaná č. 13672219 12.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: Juraj Lacika a Adriana Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2B
Cena predmetu zmluvy: 134,20 €

122. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce č. 4/2019/CVČ 7.11.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: ZŠsMŠ Gogoľova, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 45,00 €

121. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 10/2019 31.10.2019 12.11.2019
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub Obce Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

120. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 9/2019 31.10.2019 14.11.2019
Zmluvná strana: FitKO Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

119. Zmluva o nájme nebytových priestorov č. 8/2019 31.10.2019 12.11.2019
Zmluvná strana: Klub Jednoty dôchodcov, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

118. Zmluva o dielo - PROROZVOJ s.r.o. 31.10.2019 5.11.2019
Zmluvná strana: PROROZVOJ s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: spracovanie ŽoNFP na "WIFI pre Teba"
Cena predmetu zmluvy: 790,00 €

117. Nájomná zmluva č. 14010119 29.10.2019 4.11.2019
Zmluvná strana: Roland Gál, Dominika Moravanská, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 173,40 €

116. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 6/2019 29.10.2019 4.11.2019
Zmluvná strana: Roland Gál, Dominika Moravanská, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 1 040,40 €

115. Nájomná zmluva č. 14010419 29.10.2019 31.10.2019
Zmluvná strana: Andrej Vystavil a manž. Michaela, Tovarníky
Predmet zmluvy: prenájom bytu č 4
Cena predmetu zmluvy: 185,10 €

114. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 7/2019 29.10.2019 31.10.2019
Zmluvná strana: Andrej Vystavil a manž. Michaela, Tovarníky
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 1 110,60 €

113. Kúpna zmluva - Slovak Telekom a.s. 28.10.2019 31.10.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup Gigaset C530
Cena predmetu zmluvy: 19,90 €

112. Nájomná zmluva opakovaná č. 136604219 28.10.2019 29.10.2019
Zmluvná strana: Zlatica Galbavá, Katarína Machová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č 4B
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

111. Dodatok č. 2 ku Zmluve o dielo zo dňa 26.9.2018 14.10.2019 29.10.2019
Zmluvná strana: Hermann Sk, spol. s r.o., Tovarníky
Predmet zmluvy: dofakturovanie ceny diela za práce naviac
Cena predmetu zmluvy: 45 242,55 €

110. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 15/2019 24.10.2019 25.10.2019
Zmluvná strana: Ladislav Naštický, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

109. Dodatok č. 1 k Poistnej zmluve č. 2407102070 14.10.2019 15.10.2019
Zmluvná strana: Generali Poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: doplnenie/zmena Poistnej zmluvy č. 2407102070
Cena predmetu zmluvy:

108. Poistná zmluva č. 2407102070 14.10.2019 15.10.2019
Zmluvná strana: Generali Poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poistenie majetku a zodpovednosti za škodu
Cena predmetu zmluvy: 240,54 €

107. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2019/CVČ 30.9.2019 14.10.2019
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo Nitra
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 48,00 €

106. Kúpna zmluva č. 12/2019 11.10.2019 14.10.2019
Zmluvná strana: Dušan Vaňo, Topoľčany a Katarína Sladkovská, Ľubotice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/177
Cena predmetu zmluvy: 658,00 €

105. Nájomná zmluva č. 14010519 30.9.2019 10.10.2019
Zmluvná strana: Matej Baranovič, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 141,30 €

104. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 5/2019 30.9.2019 10.10.2019
Zmluvná strana: Matej Baranovič, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 847,80 €

103. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 14/2019 30.9.2019 2.10.2019
Zmluvná strana: MUDr. Andrej Urbanec, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

102. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 13/2019 30.9.2019 2.10.2019
Zmluvná strana: MUDr. Juraj Naštický, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

101. Kúpna zmluva č. 12/2019 25.9.2019 26.9.2019
Zmluvná strana: Silvia Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3947/92
Cena predmetu zmluvy: 658,00 €

100. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 12/2019 17.9.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Oľga Novotná, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

099. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 11/2019 12.9.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Radovan Baláž, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

098. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 10/2019 26.8.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Mária Vaváková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

097. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 9/2019 26.8.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Mária Grežďová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

096. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 8/2019 14.8.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Albín Bajzík, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

095. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 7/2019 13.8.2019 23.9.2019
Zmluvná strana: Miroslava Pastorová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

094. Zmluva o prenájme KD č. 9/2019 18.9.2019 19.9.2019
Zmluvná strana: Adriana Hustá, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

093. Zmluva o dielo - TOP - in s.r.o. 16.9.2019 17.9.2019
Zmluvná strana: TOP - in s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: Odstránenie havarijného stavu kotolne ZŠsMŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 127 552,94 €

092. Zmluva o dielo - TOP Capitals s.r.o. 9.9.2019 10.9.2019
Zmluvná strana: TOP Capitals s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: Dom smútku Prašice - stavebné úpravy
Cena predmetu zmluvy: 99 905,83 €

091. Kúpna zmluva č. 11/2019 4.9.2019 5.9.2019
Zmluvná strana: PhDr. PaedDr. Mgr. Štefan Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 1932/176
Cena predmetu zmluvy: 329,00 €

090. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja športu č. 277/2019 19.8.2019 9.9.2019
Zmluvná strana: Úrad vlády SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na opravu tribúny
Cena predmetu zmluvy: 10 000,00 €

089. Zmluva o prenájme KD č. 8/2019 6.9.2019 9.9.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

088. Kúpna zmluva č. 10/2019 2.9.2019 4.9.2019
Zmluvná strana: Vladimír Ďurík, Prašice
Predmet zmluvy: predaj starých dielní a nádvoria
Cena predmetu zmluvy: 14 800,00 €

087. Kúpna zmluva č. 9/2019 2.9.2019 4.9.2019
Zmluvná strana: Juraj Topor, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/175 a 3839/176
Cena predmetu zmluvy: 2 100,00 €

086. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 4/2019 30.8.2019 2.9.2019
Zmluvná strana: Oľga Adamcová, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 375,00 €

085. Nájomná zmluva č. 136602219 30.8.2019 2.9.2019
Zmluvná strana: Oľga Adamcová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2B
Cena predmetu zmluvy: 62,50 €

084. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 3/2019 27.8.2019 28.8.2019
Zmluvná strana: Marek Kováčik a manž. Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

083. Nájomná zmluva č. 13930719 27.8.2019 28.8.2019
Zmluvná strana: Marek Kováčik a manž. Mgr. Barbora Kováčiková Bartová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

082. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 19-514-03535 19.7.2019 16.8.2019
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava
Predmet zmluvy: podkytnutie fin. prostriedkov na nákup kníh
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

081. Kúpna zmluva KZ/2019 13.8.2019 15.8.2019
Zmluvná strana: MGROUP, s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: nákup IKT pre ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 22 197,97 €

080. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2019 13.8.2019 14.8.2019
Zmluvná strana: Marcel Čmiko, Horná Ves
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

079. Kúpna zmluva č. 8/2019 29.7.2019 30.7.2019
Zmluvná strana: Vladimír Gális, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/172
Cena predmetu zmluvy: 3 339,00 €

078. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878559 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

077. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878668 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

076. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121877390 3.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

075. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121877411 3.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

074. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo - FOLLOW s.r.o. 24.6.2019 25.6.2019
Zmluvná strana: FOLLOW s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: úprava článku 3.1 zmluvy - Termín a miesto dodania
Cena predmetu zmluvy:

073. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121880735 16.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

072. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878553 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

071. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878664 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

070. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878709 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

069. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878582 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

068. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121878706 8.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

067. Zmluva o pripojení odberného el. zariadenia č. 121882321 24.4.2019 18.7.2019
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena rezervovanej kapacity
Cena predmetu zmluvy:

066. Zmluva č. 728/2019 9.7.2019 11.7.2019
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu kultúry
Cena predmetu zmluvy: 1 700,00 €

065. Zmluva o prenájme KD č. 6/2019 10.7.2019 11.7.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

064. Zmluva o dielo - Mgr. Ladislav Paluš 8.7.2019 9.7.2019
Zmluvná strana: Mgr. Ladislav Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: Oprava tribúny Prašice
Cena predmetu zmluvy: 11 999,02 €

063. Kúpna zmluva 2.7.2019 4.7.2019
Zmluvná strana: DIPOS s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: nákup nábytku do odbornej IKT učebne a knižnice pre ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 10 488,34 €

062. Zmluva č. 134280 08U01 1.7.2019 4.7.2019
Zmluvná strana: Environmentálny fond, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na ČOV Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100 000,00 €

061. Zmluva č. 699/2019 27.6.2019 3.7.2019
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 1 700,00 €

060. Kúpna zmluva č. 7/2019 26.6.2019 27.6.2019
Zmluvná strana: Igor Michalička, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/183
Cena predmetu zmluvy: 819,00 €

059. Kúpna zmluva č. 6/2019 16.6.2019 17.6.2019
Zmluvná strana: Milan Pilát, Návojovce a Jozef Chatrnúch, Dolná Streda
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3839/171
Cena predmetu zmluvy: 896,00 €

058. Kúpna zmluva - Softvér 10.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Michalka IT služby, Topoľčany
Predmet zmluvy: nákup softvéru na vybavenie IKT učebne a knižnice pre ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 3 680,88 €

057. Kúpna zmluva - Licencie 10.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Miroslav Michalka IT služby, Topoľčany
Predmet zmluvy: nákup licencie na vybavenie IKT učebne a knižnice pre ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 16 701,79 €

056. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2019 11.6.2019 12.6.2019
Zmluvná strana: Jozef Šlosár, Nitrianske Hrnčiarovce
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

055. Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07334/002 3.6.2019 10.6.2019
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na požívanie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

054. Zmluva o pripojení do distribučnej siete č. 8003580519 31.5.2019 5.6.2019
Zmluvná strana: SPP - distribúcia, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: pripojenie odberného miesta do distribučnej siete
Cena predmetu zmluvy: 216,36 €

053. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 6/2019 5.6.2019 6.6.2019
Zmluvná strana: Ing. Pavol Klobučník, Bánovce nad Bebravou
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

052. Kúpna zmluva č. 5/2019 29.5.2019 4.6.2019
Zmluvná strana: PZ BREZINA, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 45/9
Cena predmetu zmluvy: 820,00 €

051. Zmluva o prenájme KD č. 5/2019 31.5.2019 3.6.2019
Zmluvná strana: Helena Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

050. Zmluva o uskutočnení vystúpenia 3.6.2019 4.6.2019
Zmluvná strana: Róbert Kajzer, Nemečky
Predmet zmluvy: uskutočnenie vystúpenie na podujatí Deň obce
Cena predmetu zmluvy: 900,00 €

049. Kúpna zmluva č. 4/2019 29.5.2019 30.5.2019
Zmluvná strana: Albín Sasák a manž. Alžbeta, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/331, 3548/332
Cena predmetu zmluvy: 2 219,00 €

048. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2019 29.5.2019 30.5.2019
Zmluvná strana: Richard Sedlár, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

047. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2019 28.5.2019 29.5.2019
Zmluvná strana: Vojtech Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

046. Zmluva o dielo č. 21/2019 17.5.2019 20.5.2019
Zmluvná strana: EKOSERVIS SLOVENSKO s.r.o., Veľký Slavkov 059 91
Predmet zmluvy: dodávka a montáž technológie na ČOV
Cena predmetu zmluvy: 128 952,70 €

045. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 13.5.2019 20.5.2019
Zmluvná strana: N.M.-Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

044. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2019 15.5.2019 16.5.2019
Zmluvná strana: vlastníci bytov - Slnečná 1465/125
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu 15.4.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: TextilEco a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zber a preprava odpadu - šatstvo, textílie
Cena predmetu zmluvy:

042. Zmluva č. 39871 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: finančná dotácia
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

041. Kúpna zmluva č. 3/2019 10.5.2019 13.5.2019
Zmluvná strana: Kristína Kopiariová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/36
Cena predmetu zmluvy: 2 912,00 €

040. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 6/2019 30.4.2019 2.5.2019
Zmluvná strana: AZENEK s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v budove bývalej pekárne
Cena predmetu zmluvy: 2 200,00 €

039. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661113 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Marek Farkaš a Tatiana Farkašová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 11A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

038. Nájomná zmluva opakovaná č. 13661013 17.4.2019 24.4.2019
Zmluvná strana: Peter Lacika a Katarína Laciková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 10A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

037. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2019 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 366,00 €

036. Nájomná zmluva č. 136601219 12.4.2019 15.4.2019
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 61,00 €

035. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2019 12.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

034. Zmluva o prenájme KD č. 4/2019 11.4.2019 12.4.2019
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

033. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2019 10.4.2019 11.4.2019
Zmluvná strana: Nábytok s.r.o., Šahy
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

032. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2019 8.4.2019 9.4.2019
Zmluvná strana: Milan Strúčka, Veľké Kršteňany 183
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

031. Zmluva o prenájme KD č. 3/2019 27.3.2019 28.3.2019
Zmluvná strana: TK impex s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

030. Zmluva o prenájme KD č. 2/2019 22.3.2019 25.3.2019
Zmluvná strana: PPD Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 100,00 €

029. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 5/2019 6.3.2019 21.3.2019
Zmluvná strana: Dobrovoľný hasičský zbor Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytový priestorov
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

028. Kúpna zmluva č. 2/2019 18.3.2019 19.3.2019
Zmluvná strana: Róbert Vojtela a manž. Helena, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3545/62
Cena predmetu zmluvy: 287,00 €

027. Kúpna zmluva č. 1/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Milan Kromka a manž. Darina, Čakajovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/182
Cena predmetu zmluvy: 2 688,00 €

026. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2019 1.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: Anton Galbavý, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

025. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2019 13.3.2019 14.3.2019
Zmluvná strana: PhDr. Štefan Kováč, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

024. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028718659 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

023. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028239573 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 29,00 €

022. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029434427 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

021. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028247680 11.3.2019 12.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predĺženie viazanosti
Cena predmetu zmluvy: 14,00 €

020. Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 7.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zvýšenie kapacity internetového pripojenia
Cena predmetu zmluvy: 20,89 €

019. Zmluva o poskytovaní služieb Pracovnej zdravotnej služby 28.2.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: MIRMITECH s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: vykonávanie činnosti pracovnej zdravotnej služby
Cena predmetu zmluvy: 1,00 €

018. Hromadná licenčná zmluva č. VP/19/07334/001 4.3.2019 11.3.2019
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie hud. diel
Cena predmetu zmluvy:

017. Zmluva o dielo - BAUNAL 6.3.2019 7.3.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 15 731,22 €

016. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2019 25.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

015. Nájomná zmluva č. 13930319 20.2.2019 4.3.2019
Zmluvná strana: Zuzana Bajzíková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

014. Zmluva o dielo - BAUNAL 19.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Nalezinek - BAUNAL, Topoľčany
Predmet zmluvy: výroba, dodávka a montáž plastových okien
Cena predmetu zmluvy: 5 990,87 €

013. Zmluva o dielo - Peter Adámek 18.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Peter Adámek st., Vynohrady nad Váhom
Predmet zmluvy: poskytnutie odbornej kontroly a poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

012. Zmluva č. 1/2019 - TO 14.2.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: ARRIVA NITRA a.s.
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 92,72 €

011. Zmluva č. 2/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

010. Zmluva č. 1/2019/CVČ 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: RK cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

009. Zmluva č. 1/2019/OFK 31.1.2019 25.2.2019
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

008. Zmluva č. 2/2019/Kynolog. klub 31.1.2019 18.2.2019
Zmluvná strana: Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

007. Zmluva o prenájem pozemku č. 4/2019 11.2.2019 13.2.2019
Zmluvná strana: Božena Kúdelová, Horné Chlebany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 457,50 €

006. Zmluva o prenájem pozemku č. 3/2019 21.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Dana Bagová, Bošany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Zmluva o prenájem pozemku č. 2/2019 14.1.2019 31.1.2019
Zmluvná strana: Ivan Turček, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc.č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

004. Zmluva o prenájem KD č. 1/2019 29.1.2019 30.1.2019
Zmluvná strana: Galina Šilová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

003. Zmluva o poskytovaní odborného poradenstva 21.1.2019 22.1.2019
Zmluvná strana: Energet, s. r. o., Sereď
Predmet zmluvy: poskytovanie služby odborného poradenstva
Cena predmetu zmluvy:

002. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2019 9.1.2019 14.1.2019
Zmluvná strana: Janka Horňáčeková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

001. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-53286-N2P9/0 7.1.2019 10.1.2019
Zmluvná strana: MEDIETEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: uverejnenie inzercie v Zlatých stránkach
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov