• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
pondelok - štvrtok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
piatok: 7.00 hod. - 13.00 hod.
nestránkové dni: utorok, štvrtok
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2020

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

135. Dodatok č. 3 k Zmluve č. 23/2013 20.11.2020 21.1.2021
Zmluvná strana: RBV s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy: zmena výšky nájomného
Cena predmetu zmluvy: 1 166,67 €

134. Dodatok č. 2 k Zmluve č. 23/2013 20.11.2020 21.1.2021
Zmluvná strana: RBV s.r.o., Trenčín
Predmet zmluvy: zmena výšky nájomného
Cena predmetu zmluvy: 5 419,75 €

133. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 20-514-04247 30.10.2020 14.1.2021
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia, Bratislava - Staré Mesto
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. prostriedkov na nákup kníh do obecnej knižnice
Cena predmetu zmluvy: 2 000,00 €

132. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 12/2020 14.12.2020 4.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Grznár, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

131. Zmluva o poskytovaní audítorských služieb 19.10.2020 21.12.2020
Zmluvná strana: N.M.-Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

130. Kúpna zmluva č. 20/2020 17.12.2020 18.12.2020
Zmluvná strana: Ladislav Somorovský, Budmerice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/342
Cena predmetu zmluvy: 2 198,00 €

129. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028247680 11.12.2020 14.12.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych služieb
Cena predmetu zmluvy:

128. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029512556 11.12.2020 14.12.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych služieb
Cena predmetu zmluvy:

127. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2029434427 11.12.2020 14.12.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych služieb
Cena predmetu zmluvy:

126. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028718659 11.12.2020 14.12.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych služieb
Cena predmetu zmluvy:

125. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb č. 2028239573 11.12.2020 14.12.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poskytovanie telefónnych služieb
Cena predmetu zmluvy:

124. Kúpna zmluva č. 19/2020 8.12.2020 8.12.2020
Zmluvná strana: Erik Michalka, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/186
Cena predmetu zmluvy: 7 861,00 €

123. Nájomná zmluva - opakovaná č. 136609120 30.11.2020 4.12.2020
Zmluvná strana: Eva Kozáčková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 9A
Cena predmetu zmluvy: 132,90 €

122. Zmluva o prenájme pozemkov, nebytových priestorov č. 6/2020 30.11.2020 3.12.2020
Zmluvná strana: MOTEL GASTRO, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom ATC Duchonka
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

121. Kúpna zmluva č. 18/2020 3.12.2020 3.12.2020
Zmluvná strana: Daniel Cepko, Hlohovec
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/230
Cena predmetu zmluvy: 1 841,00 €

120. Nájomná zmluva - opakovaná č. 13930520 30.11.2020 3.12.2020
Zmluvná strana: Pavol Pikna, Lucia Piknová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

119. Nájomná zmluva - opakovaná č. 14000320 30.11.2020 3.12.2020
Zmluvná strana: Vladimíra Kmeťová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 185,10 €

118. Zmluva o výpožičke 27.11.2020 30.11.2020
Zmluvná strana: ŠÚ SR, Bratislava
Predmet zmluvy: výpožička koncových zariadení a SIM kariet za účelom sčítania obyvateľov
Cena predmetu zmluvy:

117. Zmluva č. OcÚ/Pr. o nájme pozemkov na poľnohospodárske účely 27.11.2020 30.11.2020
Zmluvná strana: PPD Prašice, Jacovce
Predmet zmluvy: prenájom pozemkov
Cena predmetu zmluvy: 1 206,65 €

116. Zmluva o prenájme KD č. 9/2020 30.11.2020 30.11.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

115. Nájomná zmluva - opakovaná č. 14000120 25.11.2020 26.11.2020
Zmluvná strana: Juraj Okša, Alexandra Okšová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 173,40 €
114. Nájomná zmluva - opakovaná č. 13930420 25.11.2020 26.11.2020
Zmluvná strana: Michal Michalka, Sylvia Michalková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €
113. Nájomná zmluva - opakovaná č. 13930220 25.11.2020 26.11.2020
Zmluvná strana: Soňa Bruchatá, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

112. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4/2020 2.11.2020 25.11.2020
Zmluvná strana: GUATO s.r.o., Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebyt. priestorov v budove Požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 320,00 €

111. Kúpna zmluva č. 17/2020 23.11.2020 24.11.2020
Zmluvná strana: Bc. Petra Zelísková, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/193
Cena predmetu zmluvy: 5 803,00 €

110. Dodatok č. 1 ku Zmluve o dielo - TOP Capital s.r.o. zo dňa 27.8.2020 19.11.2020 23.11.2020
Zmluvná strana: TOP Capital s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: zmena ceny za zhotovenie diela
Cena predmetu zmluvy: 48 001,00 €

109. Kúpna zmluva č. 16/2020 10.11.2020 11.11.2020
Zmluvná strana: Danka Kmeťová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3973/8, 3958/5
Cena predmetu zmluvy: 602,00 €

108. Dodatok č. 1 ku Kúpnej zmluve č. 10/2020 zo dňa 14.9.2020 4.11.2020 5.11.2020
Zmluvná strana: Ľubomír Tunega a Renáta Tunegová, Bobot
Predmet zmluvy: zmena a doplnenie čl. I zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

107. Nájomná zmluva č. 14010120 3.11.2020 4.11.2020
Zmluvná strana: Erika Chmelárová
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 173,40 €

106. Dodatok č. 1 Zmluva o finančnej zábezpeke č. 38/2015 3.11.2020 4.11.2020
Zmluvná strana: Erika Chmelárová
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 542,40 €

105. Nájomná zmluva č. 14010820 3.11.2020 4.11.2020
Zmluvná strana: Vladimír Plachý, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

104. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 4/2020 3.11.2020 4.11.2020
Zmluvná strana: Vladimír Plachý, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

103. Zmluva o prenájme pozemku č. 5/2020 2.11.2020 4.11.2020
Zmluvná strana: Jozef Bakala, Nitra
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3548/1
Cena predmetu zmluvy: 165,00 €

102. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu rozvoja cest. ruchu č. 661/2020 21.10.2020 28.10.2020
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie na rozvoj cestovného ruchu
Cena predmetu zmluvy: 1 800,00 €

101. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu športu č. 661/2020 13.10.2020 22.10.2020
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie na podporu športu
Cena predmetu zmluvy: 800,00 €

100. Zmluva o poskytnutí dotácie na podporu kultúry č. 566/2020 18.9.2020 21.10.2020
Zmluvná strana: Nitriansky samosprávny kraj
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie na podporu kultúry
Cena predmetu zmluvy: 1 700,00 €

099. Kúpna zmluva č. 15/2020 22.10.2020 23.10.2020
Zmluvná strana: Janka Mikulášová, Horňany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/339
Cena predmetu zmluvy: 70,00 €

098. Zmluva o dielo č. 110/2020/08431 9.10.2020 19.10.2020
Zmluvná strana: COLAS Slovakia a.s., Košice
Predmet zmluvy: úprava ciest a spevnených plôch
Cena predmetu zmluvy: 214 071,42 €

097. Kúpna zmluva č. 14/2020 16.10.2020 19.10.2020
Zmluvná strana: Jozef Peter, Nemčice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/341
Cena predmetu zmluvy: 2 611,00 €

096. Licenčná zmluva 5.10.2020 15.10.2020
Zmluvná strana: TENDERnet s.r.o., Žilina
Predmet zmluvy: udelenie licencie na použitie diela
Cena predmetu zmluvy: 365,00 €

095. Kúpna zmluva KZ/2020 12.10.2020 13.10.2020
Zmluvná strana: DIPOS s.r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: dodanie nábytku do IKT učebne a knižnice ZŠ Prašice
Cena predmetu zmluvy: 8 887,68 €

094. Zmluva o dielo TOP-in s.r.o. 8.10.2020 9.10.2020
Zmluvná strana: TOP-in s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: vybudovanie prípojky ÚK do telocvične ZŠ
Cena predmetu zmluvy: 17 703,19 €

093. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 4/2020/CVČ 1.10.2020 8.10.2020
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo NR, ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

092. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2020/CVČ 24.9.2020 30.9.2020
Zmluvná strana: RK cirkev, Biskupstvo NR, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 24,00 €

091. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 3/2020 29.9.2020 30.9.2020
Zmluvná strana: Jozef Naštický, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom priestorov v budove bývalého obecného úradu
Cena predmetu zmluvy: 450,00 €

090. Kúpna zmluva č. 13/2020 28.9.2020 29.9.2020
Zmluvná strana: Ján Jakub a Mária Jakubová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2582/35
Cena predmetu zmluvy: 1 834,00 €

089. Kúpna zmluva č. 12/2020 14.9.2020 16.9.2020
Zmluvná strana: Juraj Arpáš a Martina Arpášová, Bojná
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/159
Cena predmetu zmluvy: 861,00 €

088. Kúpna zmluva č. 11/2020 14.9.2020 16.9.2020
Zmluvná strana: Peter Starý a Anna Stará, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/338
Cena predmetu zmluvy: 4 606,00 €

087. Kúpna zmluva č. 10/2020 14.9.2020 16.9.2020
Zmluvná strana: Ľubomír Tunega a Renáta Tunegová, Bobot
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/187, 3888/189 a 3888/190
Cena predmetu zmluvy: 1 197,00 €

086. Kúpna zmluva č. 9/2020 14.9.2020 16.9.2020
Zmluvná strana: Anna Zagrapanová, Bratislava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 277/4 a 277/5
Cena predmetu zmluvy: 679,00 €

085. Dodatok č. 1 k Zmluve o prenájme KD č. 2/2020 18.8.2020 11.9.2020
Zmluvná strana: Patrícia Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: vrátenie nájmu
Cena predmetu zmluvy:

084. Zmluva o úvere č. 30/005/20 4.9.2020 7.9.2020
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, Žilina
Predmet zmluvy: poskytnutie úveru
Cena predmetu zmluvy: 200 000,00 €

083. Zmluva o zriadení účtu 4.9.2020 7.9.2020
Zmluvná strana: Prima banka Slovensko, Žilina
Predmet zmluvy: zriadenie účtu na čerpanie úveru
Cena predmetu zmluvy:

082. Zmluva o prenájme KD č. 7/2020 7.9.2020 8.9.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

081. Kúpna zmluva č. 8/2020 3.9.2020 4.9.2020
Zmluvná strana: Ing. Milan Gregor a Ľubica Gregorová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/192
Cena predmetu zmluvy: 357,00 €

080. Zmluva o dielo - TOP Capitals s.r.o. 28.8.2020 3.9.2020
Zmluvná strana: TOP Capital s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: stavebné úpravy Požiarnej zbrojnice - druhá etapa
Cena predmetu zmluvy: 26 768,32 €

079. Zmluva o dielo - TOP Capitals s.r.o. 27.8.2020 3.9.2020
Zmluvná strana: TOP Capital s.r.o., Urmince
Predmet zmluvy: výstavba chodníku s lávkou cez Železnicu - Nemečkovská ulica
Cena predmetu zmluvy: 41 740,33 €

078. Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9159/2020 2.9.2020 3.9.2020
Zmluvná strana: MAGNA ENERGIA a.s., Piešťany
Predmet zmluvy: poskytnutie združenej služby dodávky elektriny
Cena predmetu zmluvy:

077. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 11/2020 26.8.2020 27.8.2020
Zmluvná strana: Zuzana Petrusová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

076. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 10/2020/1 26.8.2020 27.8.2020
Zmluvná strana: Tina Kluková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

075. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2020/1 19.5.2020 26.8.2020
Zmluvná strana: Milan Plachý, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

074. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 9/2020 1.7.2020 26.8.2020
Zmluvná strana: Katarína Beránková, Topoľčany
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

073. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 8/2020 15.6.2020 26.8.2020
Zmluvná strana: Mário Meluš. Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

072. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 7/2020 15.6.2020 26.8.2020
Zmluvná strana: Lýdia Vančová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

071. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 6/2020 12.6.2020 26.8.2020
Zmluvná strana: Jozef Kišac, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

070. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000513 3.8.2020 10.8.2020
Zmluvná strana: Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: zmena výlučného vlastníka bytu
Cena predmetu zmluvy:

069. Dodatok č. 1 k Nájomnej zmluve č. 14000513 3.8.2020 10.8.2020
Zmluvná strana: Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: zmena výlučného vlastníka bytu
Cena predmetu zmluvy:

068. Kúpna zmluva č. 7/2020 7.8.2020 10.8.2020
Zmluvná strana: Ing. Peter Škorec a Ing. Anna Škorcová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/337
Cena predmetu zmluvy: 1 617,00 €

067. Zmluva o prenájme KD č. 6/2020 27.7.2020 28.7.2020
Zmluvná strana: Miroslav OHRADKA, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

066. Zmluva o poskytovaní KDS č. 4875/2020 2.7.2020 22.7.2020
Zmluvná strana: Národná agentúra pre sieťové e. služby, Trnanva
Predmet zmluvy: poskytnutie kvalifikovanej dôveryhodnej služby
Cena predmetu zmluvy:

065. Zmluva o dielo - Róbert Mrúz 17.7.2020 22.7.2020
Zmluvná strana: Róbert Mrúz, Jacovce
Predmet zmluvy: oprava strechy na budove KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 12 665,45 €

064. Kúpna zmluva č. 6/2020 20.7.2020 21.7.2020
Zmluvná strana: Andrej Božik, Bojná
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3544/158
Cena predmetu zmluvy: 2 429,00 €

063. Kúpna zmluva č. 5/2020 17.7.2020 20.7.2020
Zmluvná strana: Ing. Rudolf Lacika, Bratislava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3850/41
Cena predmetu zmluvy: 301,00 €

062. Zmluva o prenájme pozemku č. 2/2020 16.7.2020 17.7.2020
Zmluvná strana: Ivan Čižlák, Urmince
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 253,44 €

061. Kúpna zmluva č. 4/2020 15.7.2020 16.7.2020
Zmluvná strana: Ondrej Michalka a Stanislava Michalková, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/185
Cena predmetu zmluvy: 6 069,00 €

060. Zmluva o prenájem KD č. 5/2020 14.7.2020 15.7.2020
Zmluvná strana: Ľubica Šmátralová, Sereď
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

059. Kúpna zmluva 10.7.2020 13.7.2020
Zmluvná strana: Západoslovenská distribučná a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: parc.č. 2582/80 a 2582/81
Cena predmetu zmluvy: 144,00 €

058. Dodatok č. 1 k Zmluve č. 1/2020/OFK 2.4.2020 30.6.2020
Zmluvná strana: OFK obce Prašice
Predmet zmluvy: zníženie výšky finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 14 000,00 €

057. Dodatok č. 1 k Zmluve o poskytnutí NFP č. IROP-D1-302021K009-222-13 3.7.2020 9.7.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR
Predmet zmluvy: zmena článkov zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

056. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 6/2020 26.6.2020 3.7.2020
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

055. Poistná zmluva č. 8019374058 20.5.2020 2.7.2020
Zmluvná strana: Allianz - Slovenská poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: PZP - nákladný príves TOF014
Cena predmetu zmluvy: 14,54 €

054. Kúpna zmluva č. 3/2020 24.6.2020 24.6.2020
Zmluvná strana: Jozef Štefkovič a manž. Tatiana, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/336
Cena predmetu zmluvy: 1 736,00 €

053. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 5/2020 23.6.2020 23.6.2020
Zmluvná strana: Peter Gábriš PEGAS s.r.o., Solčany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta a miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

052. Zmluva o poskytovaní právnych služieb 8.6.2020 22.6.2020
Zmluvná strana: doc. JUDr. Jozef Sotolář, PhD., Košice
Predmet zmluvy: poskytovanie právnych služieb
Cena predmetu zmluvy: 4 724,40 €

051. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2020 12.6.2020 12.6.2020
Zmluvná strana: Milan Strúčka - STRUKAS, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta na miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

050. Dodatok č. 2 k Zmluve o nájme nebyt. priestorov zo dňa 1.12.2006 9.6.2020 9.6.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena bodu č. 2 v čl. II a č. IV zmluvy a vloženie nového bodu v čl. IX
Cena predmetu zmluvy: 176,00 €

049. Zmluva o združenej dodávke zemného plynu č. CYS-2005-10021 28.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka zemného plynu
Cena predmetu zmluvy:

048. Dodatok č. 2 k Zmluve o oskytnutí služby zo dňa 22.12.2015 27.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: záručný a pozáručný servis kamerového systému
Cena predmetu zmluvy: 80,00 €

047. Zmluva o poskytovaní technickej služby č. TS 10K / 2020 25.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: CZ CZ Nitra s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: montáž, revízia, údržba a oprava kamerového systému
Cena predmetu zmluvy:

046. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2020 29.5.2020 1.6.2020
Zmluvná strana: Milada Rodinová, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom pozemku, časť parc. č. 3553/1
Cena predmetu zmluvy: 120,00 €

045. Zmluva o prenájme KD č. 4/2020 25.5.2020 25.5.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

044. Kúpna zmluva č. 2/2020 18.5.2020 18.5.2020
Zmluvná strana: Igor Králik, Veľké Ripňany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/335
Cena predmetu zmluvy: 1 897,00 €

043. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2020 18.5.2020 18.5.2020
Zmluvná strana: Igor Oravec ORATEX, Partizánske
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

042. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-154-011/2020 27.4.2020 7.5.2020
Zmluvná strana: SR - Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: bezplatné užívanie hasičského automobilu
Cena predmetu zmluvy:

041. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 6.5.2020 7.5.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie telekomunikačných služieb
Cena predmetu zmluvy:

040. Zmluva o dodaní tovarov 27.4.2020 4.5.2020
Zmluvná strana: NITRANET s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: dodanie bezdrôtových prístupových bodov na verejných priestranstvách
Cena predmetu zmluvy: 15 000,00 €

039. Zmluva o prenájme trhového miesta 4.5.2020 4.5.2020
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

038. Opakovaná nájomná zmluva č. 136601220 20.4.2020 21.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Barta, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1B
Cena predmetu zmluvy: 61,00 €

037. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 2/2020 21.2.2020 7.4.2020
Zmluvná strana: Alexandra Kováčiková,Veľké Hoste
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

036. Nájomná zmluva č. 14000720 21.2.2020 7.4.2020
Zmluvná strana: Alexandra Kováčiková,Veľké Hoste
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

035. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 3/2020 30.3.2020 1.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Kunovský, Topoľčany
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

034. Nájomná zmluva č. 13930620 30.3.2020 1.4.2020
Zmluvná strana: Ivan Kunovský, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

033. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 5/2020 5.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Miloš Kovačik, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

032. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2020 9.3.2020 19.3.2020
Zmluvná strana: Oľga Matejovičová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

031. Zmluva č. 320 0034 13.3.2020 16.3.2020
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie na mat. - techn. Vybavenie DHZ
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

030. Zmluva o poskytnutí nenávratného fin. príspevku č. Z311071ABK4 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo dopravy a výstavby SR
Predmet zmluvy: poskytnutie NFP na budovanie bezplatných WiFi sietí
Cena predmetu zmluvy: 14 250,00 €

029. Kúpna zmluva č. 9924465889 12.3.2020 13.3.2020
Zmluvná strana: Slovak Telekom, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: nákup Gigaset A220
Cena predmetu zmluvy: 9,90 €

028. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00027 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

027. Mandátna zmluva č. 2020/00403/00021 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Michal Slovák, Žitná - Radiša
Predmet zmluvy: poradenský servis v oblasti dodávka el. energie
Cena predmetu zmluvy:

026. Zmluva o prenájme KD č. 3/2020 5.3.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Ivana Herdová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 110,00 €

025. Zmluva č. 3/2020/Kynolog. Klub 28.2.2020 5.3.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: finančná dotácia na bežné výdavky
Cena predmetu zmluvy: 5 000,00 €

024. Zmluva o združených dodávkach plynu č. CYS-2003-10001 26.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: CYEB s.r.o., Komárno
Predmet zmluvy: dodávka plynu
Cena predmetu zmluvy:

023. Zmluva č. PHZ-OPK1-2019-002759 20.2.2020 3.3.2020
Zmluvná strana: Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: dotácia na stavebné práce a udržiavacie práce požiarnej zbrojnice
Cena predmetu zmluvy: 10 513,12 €

022. Hromadná licenčná zmluva č. VP/20/07334/001 21.2.2020 26.2.2020
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na používanie hudobných diel
Cena predmetu zmluvy:

021. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2020 24.2.2020 25.2.2020
Zmluvná strana: Nikoleta Keptúnová, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

020. Zmluva o poskytnutí audítorských služieb 14.2.2020 21.2.2020
Zmluvná strana: N.M. Audit, spol. s r.o., Nové Mesto nad Váhom
Predmet zmluvy: audit účtovnej závierky
Cena predmetu zmluvy: 1 900,00 €

019. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2020 5.2.2020 14.2.2020
Zmluvná strana: Vladimír Okša, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

018. Zmluva o prenájme KD č. 2/2020 5.2.2020 10.2.2020
Zmluvná strana: Patrícia Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

017. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2020/CVČ 21.1.2020 31.1.2020
Zmluvná strana: RK Cirkev - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

016. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2020/CVČ 21.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: ZŠsMŠ Gogoľova, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie
Cena predmetu zmluvy: 90,00 €

015. Nájomná zmluva č. 14010720 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

014. Zmluva o finančnej zábezpeke č. 1/2020 27.1.2020 28.1.2020
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 498,00 €

013. Zmluva č. 1/2020/OFK 21.1.2020 27.1.2020
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 18 000,00 €

012. Zmluva č. 2/2020/Kynolog. Klub 21.1.2020 24.1.2020
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO KKP
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie
Cena predmetu zmluvy: 4 000,00 €

011. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2020 14.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Viera Košíková, Chynorany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

010. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 1/2020 13.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: Benjamín Paluš, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

009. Kúpna zmluva č. 2400191263 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

008. Kúpna zmluva č. 2400191262 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

007. Kúpna zmluva č. 2400191261 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

006. Kúpna zmluva č. 2400191260 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

005. Kúpna zmluva č. 2400191259 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

004. Kúpna zmluva č. 2400191258 10.1.2020 16.1.2020
Zmluvná strana: O2 Slovakia, s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: mobilné služby
Cena predmetu zmluvy: 60,00 €

003. Zmluva o prenájme KD č. 1/2020 13.1.2020 14.1.2020
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

002. Zmluva o uverejnení inzercie č. QUO-62694-J0C0/2 8.1.2020 9.1.2020
Zmluvná strana: MEDIATEL spol. s r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: inzercia
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

001. Kúpna zmluva č. 1/2020 7.1.2020 8.1.2020
Zmluvná strana: Vladimír Ďurík, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 60/5
Cena predmetu zmluvy: 4 249,00 €

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov