• +421 38 53 91 421
  • Táto e-mailová adresa je chránená pred spamovacími robotmi. Na jej zobrazenie potrebujete mať nainštalovaný JavaScript.
Obecný úrad Prašice
1.mája 142/142
956 22 Prašice
 Tel.: 038/53 91421
Mail: obec@prasice.sk
IČO: 00310964
DIČ: 2021315538
Pondelok: 7.00 hod. - 15.30 hod.
Streda: 7.00 hod. - 17.00 hod.
Piatok: 7.00 hod. - 11.30 hod.
Obedná prestávka: 11.30 hod. - 12.00 hod.

Zmluvy - rok 2021

Hviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívneHviezdy sú neaktívne
 

Prehľad zmlúv uverejnených na web stránke Obce Prašice

 

Por. č. Názov / Zmluvné strany / Predmet Dátum uzatvorenia zmluvy Dátum uverejnenia zmluvy

084. Zmluva o dielo APROJEKT 29.12.2021 30.12.2021
Zmluvná strana: Ing. Soňa Babalová APROJEKT, Dvorany nad Nitrou
Predmet zmluvy: zhotovenie projektu pre stavebné povolenie
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

083. Zmluva o odbere odpadu 29.12.2021 30.12.2021
Zmluvná strana: Freibus SLOVAKIA, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: odber odpadu
Cena predmetu zmluvy:

082. Dodatok č. 1 k Zmluve o dielo č. ZoD 165/2021/08431 16.12.2021 17.12.2021
Zmluvná strana: COLAS Slovakia, a.s., Trnava
Predmet zmluvy: zmena ceny za dielo
Cena predmetu zmluvy: 145 417,49 €

081. Zmluva o dielo Prašice, autobusové zastávky 29.12.2021 30.12.2021
Zmluvná strana: TOP-in, s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: stavebná úprava autobusových zastávok
Cena predmetu zmluvy: 25 704,52 €

080. Hromadná licenčná zmluva č. VP/21/07334/001 19.11.2021 9.12.2021
Zmluvná strana: SOZA, Bratislava
Predmet zmluvy: udelenie licencie na reprodukovanú hudbu prostr. Rozhlasu
Cena predmetu zmluvy:

079. Kúpna zmluva č. 15/2021 8.12.2021 8.12.2021
Zmluvná strana: Ľubomír Bobok a Alena Boboková, Partizánske
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/347 a 3548/348
Cena predmetu zmluvy: 3 300,00 €

078. Zmluva o dodávke plynu 31.10.2021 7.12.2021
Zmluvná strana: SPP, a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zabezpečenie združenej dodávky plynu
Cena predmetu zmluvy:

077. Nájomná zmluva opakovaná č. 14010321 29.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Juraj Paluš, Ing. Katarína Palušová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3
Cena predmetu zmluvy: 185,10 €

076. Nájomná zmluva č. 139301221 25.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Natália Púchovská, Denis Púchovský, Prašice, Horné Obdokovce
Predmet zmluvy: prenájom bytu č 1
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

075. Zmluva o finančnej zábezpeke č 1/2021 25.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Natália Púchovská, Denis Púchovský, Prašice, Horné Obdokovce
Predmet zmluvy: zloženie finančnej zábezpeky
Cena predmetu zmluvy: 960,60 €

074. Nájomná zmluva opakovaná č. 13660612 25.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Iveta Tomková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6A
Cena predmetu zmluvy: 132,90 €

073. Opakovaná nájomná zmluva č. 14000221 24.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Iveta Chmelárová, Peter Chmelár, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 173,40 €

072. Dohoda o ukončení Zmluvy o dielo č. 2014-01-01 a Dodatku č. 1-2015 18.11.2021 29.11.2021
Zmluvná strana: Pepax Consulting LLC
Predmet zmluvy: ukončenie zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

071. Nájomná zmluva opakovaná č. 14010221 16.11.2021 24.11.2021
Zmluvná strana: Marek Okša, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 2
Cena predmetu zmluvy: 173,40 €

070. Opakovaná nájomná zmluva č. 14000421 22.11.2021 24.11.2021
Zmluvná strana: Jana Pavlíková, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 4
Cena predmetu zmluvy: 185,10 €

069. Nájomná zmluva opakovaná č. 13673221 22.11.2021 24.11.2021
Zmluvná strana: Peter Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 3B
Cena predmetu zmluvy: 153,40 €

068. Kúpna zmluva č. 14/2021 19.11.2021 19.11.2021
Zmluvná strana: Základná organizácia pre Decodom s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: pradaj pozemku, parc.č. 3772/38, 3772/87
Cena predmetu zmluvy: 20 000,00 €

067. Opakovaná nájomná zmluva č. 14010621 15.11.2021 16.11.2021
Zmluvná strana: Renáta Dingová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 141,30 €

066. Opakovaná nájomná zmluva č. 14000821 15.11.2021 16.11.2021
Zmluvná strana: Iveta Kapustová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

065. Opakovaná nájomná zmluva č. 14000621 15.11.2021 16.11.2021
Zmluvná strana: Peter Šimon, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 6
Cena predmetu zmluvy: 141,30 €

064. Opakovaná nájomná zmluva č. 14000521 12.11.2021 16.11.2021
Zmluvná strana: Oľga Labudová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5
Cena predmetu zmluvy: 141,30 €

063. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 10/2021 12.11.2021 16.11.2021
Zmluvná strana: Anna Šuleková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

062. Dodatok č. 2 k Licenčnej zmluve č. U1360/2013 9.11.2021 10.11.2021
Zmluvná strana: MADE spol. s r.o., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: zmena článku 3.2 zmluvy
Cena predmetu zmluvy: 1 460,00 €

061. Zmluva o prenájme pozemku č. 5/2021 5.11.2021 8.11.2021
Zmluvná strana: Mgr. Boris Janček, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3888/8
Cena predmetu zmluvy: 58,50 €

060. Kúpna zmluva č. 13/2021 28.10.2021 8.11.2021
Zmluvná strana: J. Vražič a E. Vražičová, Topoľčany a Ľ. Polačik a B. Polačiková, Madunice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/197 a 3888/198
Cena predmetu zmluvy: 3 560,00 €

059. Zmluva o prenájme KD č. 4/2021 29.10.2021 1.11.2021
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

058. Zmluva o prevode výpočtovej techniky č. ZLP-VT-2021-0481 22.10.2021 28.10.2021
Zmluvná strana: DEUS, Bratislava
Predmet zmluvy: prevod vlastníctva výpočtovej techniky
Cena predmetu zmluvy:

057. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb 26.10.2021 27.10.2021
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: zmena poskytovaných internetových služieb
Cena predmetu zmluvy:

056. Kúpna zmluva č. 12/2021 14.10.2021 22.10.2021
Zmluvná strana: Martin Číž a Michaela Čížová, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3553/52
Cena predmetu zmluvy: 5 300,00 €

055. Zmluva o dielo č. ZOD165/2021/08431 8.10.2021 11.10.2021
Zmluvná strana: COLAS Slovakia, a.s., Trnava
Predmet zmluvy: Miestne komunikácie a spevnené plochy Prašice II. etapa - stavebné práce
Cena predmetu zmluvy: 161 977,72 €

054. Kúpna zmluva č. 11/2021 4.10.2021 18.10.2021
Zmluvná strana: Alexander a Emília Schneidgenovci, MUDr, Tibor a Mária Pavlíkovci
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/89 a 3772/90
Cena predmetu zmluvy: 2 368,11 € a 1 742,34 €

053. Kúpna zmluva č. 10/2021 4.10.2021 18.10.2021
Zmluvná strana: Roman Tibenský, Piešťany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 2927/1 1/8-ina
Cena predmetu zmluvy: 3 675,00 €

052. Zmluva o poskytnutí finančných prostriedkov č. 21-514-04895 29.09.2021 14.10.2021
Zmluvná strana: Fond na podporu umenia
Predmet zmluvy: poskytnutie fin. dotácie na nákup kníh
Cena predmetu zmluvy: 1 000,00 €

051. Dodatok z Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík služieb 13.10.2021 14.10.2021
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Pripojenie Fix GSM
Cena predmetu zmluvy:

050. Kúpna zmluva č. 9/2021 29.9.2021 13.10.2021
Zmluvná strana: Barbara Vašková, Peter Vaško, Pavol Vaško, Bojná
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3888/196
Cena predmetu zmluvy: 1 380,00 €

049. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 3/2021/CVČ 29.9.2021 13.10.2021
Zmluvná strana: RK cirkev, ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 72,00 €

048. Zmluva o prenájme nebytových priestorov č. 4/2021 28.9.2021 29.9.2021
Zmluvná strana: Peter Lacika, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom nebytových priestorov v budove OcÚ
Cena predmetu zmluvy: 2 900,00 €

047. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 9/2021 20.9.2021 24.9.2021
Zmluvná strana: Ing. Matej Báleš, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

046. Zmluva o dielo č. 1/2021 14.9.2021 20.9.2021
Zmluvná strana: ELEKTRO DEMAR PLUS s.r.o., Štúrovo
Predmet zmluvy: Modernizácia verejného osvetlenia v obci Prašice
Cena predmetu zmluvy: 92 266,46 €

045. Zmluva o prenájme KD č. 3/2021 20.9.2021 21.9.2021
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: Prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

044. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 7/2021 20.8.2021 14.9.2021
Zmluvná strana: Jozef Stanko, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

043. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 6/2021 31.8.2021 14.9.2021
Zmluvná strana: Michal Konštiak, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

042. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 8/2021 9.9.2021 13.9.2021
Zmluvná strana: Ing. Zdenka Klinková, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

041. Kúpna zmluva č. 8/2021 24.8.2021 9.9.2021
Zmluvná strana: Jaroslav Bagyura a Margita Bagyurová, Bratislava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č.3544/160
Cena predmetu zmluvy: 3 940,00 €

040. Zmluva o verejných vodovodoch a kanlalizáciách č. 5/2021 23.8.2021 30.8.2021
Zmluvná strana: Mário Veverka, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

039. Dodatok k Zmluve o poskytovaní verejných služieb - balík 23.8.2021 24.8.2021
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: poskytovanie verejnej telefónnej služby
Cena predmetu zmluvy:

038. Kúpna zmluva č. 9930576985 23.8.2021 24.8.2021
Zmluvná strana: Slovak Telekom a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: predaj MT
Cena predmetu zmluvy:

037. Dohoda o ukončení Zmluvy o dodaní tovarov 5.4.2021 27.4.2021
Zmluvná strana: Nitranet s.r.o., Nitra
Predmet zmluvy: ukončenie zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

036. Kúpna zmluva č. 7/2021 19.7.2021 16.8.2021
Zmluvná strana: G. Kováčiková, Anna Novotná, Mária Halmová, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 196/1
Cena predmetu zmluvy: 2 828,00 €

035. Nájomná zmluva opakovaná č. 136608121 11.8.2021 12.8.2021
Zmluvná strana: Katarína Zacharová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 8A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

034. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 4/2021 10.8.2021 11.8.2021
Zmluvná strana: Peter Gábriš PEGAS s.r.o., Solčany
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta Prašice
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

033. Kúpna zmluva č. 6/2021 19.7.2021 10.8.2021
Zmluvná strana: Ladislav Kováčik, Prašice
Predmet zmluvy: predaj pozemku, 1/8-ina z parc.č. 2926/1
Cena predmetu zmluvy: 948,00 €

032. Kúpna zmluva č. 52/2021 19.7.2021 10.8.2021
Zmluvná strana: Mgr. Juraj Kmeť, Topoľčany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3772/88
Cena predmetu zmluvy: 4 250,00 €

031. Nájomná zmluva opakovaná č. 136605121 5.8.2021 9.8.2021
Zmluvná strana: Juraj Zelíska, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 5A
Cena predmetu zmluvy: 141,60 €

030. Nájomná zmluva opakovaná č. 13930121 14.7.2021 15.7.2021
Zmluvná strana: Erik Okša, Lucia Okšová, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 1
Cena predmetu zmluvy: 160,10 €

029. Zmluva o prenájme pozemku č. 3/2021 14.7.2021 15.7.2021
Zmluvná strana: Lukáš Baluška, Horné Trhovište
Predmet zmluvy: prenájom pozemku
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

028. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 4/2021 12.7.2021 13.7.2021
Zmluvná strana: Ladislav Barát, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

027. Zmluva o prenájme KD č. 1/2021 23.6.2021 24.6.2021
Zmluvná strana: Miroslav Ohradka, Skalité
Predmet zmluvy: prenájom KD Prašice
Cena predmetu zmluvy: 150,00 €

026. Zmluva o výpožičke č. KRHZ-NR-VO-24-010/2021 25.5.2021 4.6.2021
Zmluvná strana: Slovenská republika - Ministerstvo vnútra SR
Predmet zmluvy: vypožičanie súpravy povodňovej záchrannej služby pre hasičské jednotky
Cena predmetu zmluvy: 28,03 €

025. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 3/2021 24.5.2021 25.5.2021
Zmluvná strana: Milan Strúčka, STRUKAS, Veľké Kršteňany
Predmet zmluvy: Prenájom trhového miesta
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

024. Kúpna zmluva č. 4/2021 19.5.2021 20.5.2021
Zmluvná strana: Renáta Godálová, Krušovce
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/345 a 3548/346
Cena predmetu zmluvy: 1 930,00 €

023. Zmluva o poskytovaní verejných služieb 14.5.2021 17.5.2021
Zmluvná strana: O2 Slovakia s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: aktivácia novej SIM karty
Cena predmetu zmluvy:

022. Kúpna zmluva č. 3/2021 12.5.2021 13.5.2021
Zmluvná strana: MVDr. Peter Nováčik a MVDr. Magdaléna Nováčiková, Tovarníky
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/344 a 3583/2
Cena predmetu zmluvy: 6 100,00 €

021. Zmluva č. 321 0209 11.5.2021 12.5.2021
Zmluvná strana: Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava
Predmet zmluvy: poskytnutie dotácie
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

020. Kúpna zmluva č. 2/2021 30.4.2021 3.5.2021
Zmluvná strana: JUDr. Ján Jančuška, JUDr. Ľubuca Jančušková, Trnava
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 388/194
Cena predmetu zmluvy: 700,00 €

019. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 2/2021 30.4.2021 3.5.2021
Zmluvná strana: Igor Michalčík, Šoporňa
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta na miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

018. Zmluva o prenájme trhového miesta č. 1/2021 26.4.2021 27.4.2021
Zmluvná strana: Igor Čamara, Nadlice
Predmet zmluvy: prenájom trhového miesta na miestnej tržnici
Cena predmetu zmluvy: 3,50 €

017. Kúpna zmluva č. 1/2021 19.3.2021 19.3.2021
Zmluvná strana: Ing. Marian Kováč a Ing. Marcela Kováčovu, Veľké Bedzany
Predmet zmluvy: predaj pozemku, parc.č. 3548/343
Cena predmetu zmluvy: 1 988,00 €

016. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 3/2021 10.3.2021 18.3.2021
Zmluvná strana: Miroslav Slezák, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

015. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách č. 2/2021 2.3.2021 18.3.2021
Zmluvná strana: SINTA-GROUP s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

014. Dodatok č. 1 k Zmluve o výpožičke z 27.11.2020 15.3.2021 16.3.2021
Zmluvná strana: SR - Štatistický úrad SR
Predmet zmluvy: zmena čl. II Zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

013. Zmluva o prenájme pozemku č. 2/2021 3.3.2021 4.3.2021
Zmluvná strana: Jozef Križan, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3839/1
Cena predmetu zmluvy: 75,00 €

012. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 2/2021/CVČ 29.1.2021 4.3.2021
Zmluvná strana: RK cirkev, biskupstvo Nitra - ZŠ sv. Don Bosca, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

011. Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie č. 1/2021/CVČ 29.1.2021 4.3.2021
Zmluvná strana: RK cirkev, biskupstvo Nitra - ZŠ sv. Ladislava, Topoľčany
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 36,00 €

010. Zmluva č. 1/2021/OFK 29.1.2021 4.3.2021
Zmluvná strana: Obecný futbalový klub obce Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 16 000,00 €

009. Zmluva o verejných vodovodoch a kanalizáciách 2.3.2021 3.3.2021
Zmluvná strana: Mgr. Eduard Kocúr, Prašice
Predmet zmluvy: odvádzanie a čistenie odpadových vôd
Cena predmetu zmluvy: 0,60 €

008. Zmluva č. 2/2021/Kynolog. Klub 29.1.2021 24.2.2021
Zmluvná strana: Zväz športovej kynológie - ZO Kynologický klub Prašice
Predmet zmluvy: poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu obce
Cena predmetu zmluvy: 3 000,00 €

007. Nájomná zmluva - opakován č. 14010721 29.1.2021 17.2.2021
Zmluvná strana: Jozef Bartek, Prašice
Predmet zmluvy: prenájom bytu č. 7
Cena predmetu zmluvy: 83,00 €

006. Poistná zmluva č. 6 826 260 754 23.1.2021 15.2.2021
Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa a.s., Banská Bystrica
Predmet zmluvy: zodpovednosť prevádzkovateľa neštátneho zdrav. Zariadenia
Cena predmetu zmluvy: 104,00 €

005. Zmluva o servisnej službe č. SK1113950 10.2.2021 11.2.2021
Zmluvná strana: CWS-boco Slovensko s.r.o., Bratislava
Predmet zmluvy: servis produktov CWS
Cena predmetu zmluvy:

004. Zmluva o prenájme pozemku č. 1/2021 9.2.2021 10.2.2021
Zmluvná strana: Daniela Šišková, Topoľčany
Predmet zmluvy: prenájom časti parcely č. 3958/1
Cena predmetu zmluvy: 126,48 €

003. Zmluva o zabezpečení likvidácie biologického odpadu 19.1.2021 3.2.2021
Zmluvná strana: ADOS Spokojnosť s.r.o., Topoľčany
Predmet zmluvy: likvidácia biologického odpadu
Cena predmetu zmluvy:

002. Poistná zmluva č. 1199000808 22.1.2021 25.1.2021
Zmluvná strana: Komunálna poisťovňa a.s., Bratislava
Predmet zmluvy: Poistenie zodpovednosti za škodu pri výkone činnsti PNZZ
Cena predmetu zmluvy: 104,00 €

001. Dodatok č. 6 k zmluve č. 7/2012 15.1.2021 20.1.2021
Zmluvná strana: Skládka komunálneho odpadu Bojná, s.r.o.
Predmet zmluvy: zmena čl. V., VI. a IX. zmluvy
Cena predmetu zmluvy:

 


Kamerový systém

V súlade so Zák. č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov upozorňujeme občanov, že od 12. decembra 2015 je obec Prašice monitorovaná kamerovým systémom.

Náučný chodník Považský Inovec

Pečať rozvoja obcí a miest


Ochrana osobných údajov